Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie (skrót: ŁTS) – założone w dniu 07.06.1824 roku, działające w okresie przybliżonym 1824-1864. Z działalnością ŁTS powiązany jest Dom Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego w Łodzi.

Publikacje

  • Artykuł pt. Pierwsze w Łodzi, pierwsze w Polsce. Tylko znawcy miasta o tym wiedzą! – aut. DM/red; wyd. portal internetowy Łodź.pl; dn. 13.03.2024; kol. wieści z miasta, historia Łodzi [dostępność na dzień 14.03.2014].

Kalendarium wydarzeń

  1. 07.06.1824. W dacie niniejszej po raz pierwszy zorganizowano zawody strzeleckie do tarczy na odległość 130 kroków, które odbyły się na terenie Cegielni Miejskiej.
  2. 17-22.05.1864. W Łodzi odbyły się uroczystości Towarzystwa Strzeleckiego przywróconego do życia, po trzech latach zawieszenia. W dniu 22 maja w Sali Paradyz miał miejsce uroczysty obiad dla wszystkich członków, udział wzięło ponad 200 osób, wznoszono toasty, miejscowa Orkiestra Muzyczna wykonała hymn narodowy. Uroczystości zrelacjonowałam miejscowa gazeta w artykule pt. Uroczystość strzelecka w Łodzi. [1]
  3. 04.06.1864. Wedle Rozkazu Naczelnika Wojennego m. Łodzi, okolicy i powiatu sieradzkiego, pozwolenia na posiadanie broni przez Członków Towarzystwa Strzeleckiego wydawane będą w biurze wym. Naczelnika Wojennego. Nadto major Kaliński – Policmajster m. Łodzi ostrzegł, iż niezawodnie nastąpi wymierzenie stosownej kary każdemu z Członków nie zaopatrzonym w takowe pozwolenie. [2]

Z prasy Łódzkiej m. in.

Ogłoszenie policyjne – “Z rozkazu JW. naczelnika Wojennego miasta Łodzi okolicy i powiatu Sieradzkiego, zawiadamiam iż pozwolenia na broń Członkom Towarzystwa Strzeleckiego wydaje się w biurze JW-go Naczelnika Wojennego i ostrzegam aby każden z członków był zaopatrzony takowym pozwoleniem, w przeciwnym razie stosowny wymiar kary nastąpi niezawodnie. W Łodzi dnia 21 Maja (2 Czerwca) 1864 r. Major Kaliński.”

04.06.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger | Nr 46/1864 (Zbiory WBP w Lodzi)

Uroczystość strzelecka w Lodzi. “W dniu 5 (17) Maja M: Łódź obchodziło uroczystość Towarzystwa Strzeleckiego, które to święto, skutkiem różnych okoliczności i zaszłych nieporządków w kraju, od lat 3 zawieszone zostało, z łaski zaś JW Naczelnika Wojennego, znowu przywrócone. – Już o godzinie 5 rano, pobudka wzywała strzelców do wymarszu, jakóż o godzinie 10 członkowie towarzystwa w paradnych mundurach mając na czele dowódcę, przybyli do mieszkania Naczelnika Wojennego JW. barona Broemsen, gdzie zgromadzone władze wojskowe i cywilne połączywszy się z nimi w ceremonialnym marszu, przy odgłosie muzyki, udali się do ogrodu miejskiego – po drodze wstąpiono po byłego króla strzelców i wraz z tymże, cały orszak przybył do urządzonej w ogrodzie strzelnicy. – Przystąpiono do strzelania w tarczę; podług przyjętego zwyczaju, w pierwszych strzałach brały udział osoby u steru władzy wojskowej i cywilnej będące – następnie zaś strzelcy. – Pogodny dzień, zielność świeżo rozwijających się drzew, muzyka, karuzele i inne właściwe tej uroczystości zabawy uprzyjemniły pobyt kilkodziesięciotysięcznej ludności, każdy był wesół i szczęśliwy, bo się bawił jak w familijnym kole. – Na drugi dzień skończyło się strzelanie do tarczy, a skoro obrano nowego króla, towarzystwo strzeleckie prosiło JW. Naczelnika Barona Broemsen, który raczył ich w ogrodzie wieczorem zaszczycić swoją obecnością, aby im pozwolił wnieść zdrowie Najjaśniejszego Pana, ze wszystkich też stron jakby z jednej piersi zabrzmiały okrzyki, hura! następnie wznoszono toast za zdrowie JW. Namiestnika królestwa i wszystkich władz – uroczystość zakończoną została wykonaniem przez miejscową orkiestrę Hymnu Lwowa. Po uroczystości strzeleckiej we Czwartek 19 Maja, na placu przed strzelnicą, młodzież bawiła się w grę tak zwaną wyścigi w workach; która wiele przyjemności sprawiła widzom. W niedzielę 10 (22 Maja) JW. Naczelnik Wojenny M. Lodzi i Powiatu Sieradzkiego, jako członek honorowy stowarzyszenia strzelców, w Sali paradyzu dal obiad dla wszystkich członków jako też wyższych wojskowych i cywilnych Urzędników. – Po uczcie która się zaczęła o godzinie 3-ciej po południu, a w której przeszło 200 osób miało udział; wzniesiono toast za zdrowie Najmiłościwiej Panującego Cesarza i Króla, przy czem miejscowa Orkiestra wykonała hymn narodowy. – Następnie toasta wzniesiono za zdrowie JW. Namiestnika Królestwa, JW. Naczelnika Wojennego, innych Władz – tutejszego miasta i klubu strzeleckiego. -“

24.05.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger Nr 44/1864 (Zbiory WBP w Lodzi)

Notka informacyjna

Organizacja. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie.
Rok założenia. 07.06.1824.
Lokalizacja. Łódź.
Okres działalności (przybliżony). 1824-1864-….
Powiązania.
Dom Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego w Łodzi.

Źródło

  1. Towarzystwo Strzeleckie uroczystość 17-22.05.1864 – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 24.05.1864 nr 44, Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 04.06.1864nr 48, Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 8