Kalendarz Łódzki historycznych wydarzeń w Łodzi i okolicach w kwietniu.

  1. 03.04.1927. W Łodzi rozegrano pierwszy ligowy mecz piłkarski, i ku pamięci odsłonięto tablicę pamiątkową w Łodzi przy ul. Wodna 34.
  2. 04.1867. W kwietniu 1867 roku wystawiono karczmę z propinacją na Sikawie do wydzierżawienia na okres lat 6 za sumę 1200 rsr. z roczną kwotę dzierżawy w wysokości 300 rsr.
  3. 04.04.1811. W Łodzi przy ul. Wesoła powstał Stary Cmentarz Żydowski.
  4. 20.04.1936. Kino Amor zostało zlikwidowane.
  5. 23.04.1846. W Piotrkowie Trybunalskim urodził się Władysław Pieńkowski-Burmistrz Radomska (1874-1878), Prezydent Zgierza (1878-1882) oraz najdłużej urzędujący Prezydent miasta Łodzi (1882-1914). Zmarł w Warszawie w dniu 05.07.1919.
  6. 30.04.1821. Tego dnia Łódź otrzymała prawa osady fabrycznej, dając początek przestrzennemu i gospodarczemu rozwojowi miasta, nastąpiło nasilenie się procesów osadniczych, głównie za sprawą sukienników i tkaczy przybywających przede wszystkim z Saksonii, Śląska i Prus. Na czele władz miasta stał wówczas burmistrz, dysponując aparatem wykonawczym w postaci urzędu municypalnego.