Kalendarz Łódzki – to wydarzenia historyczne związane z m. Łodzią i jej okolicami, przypadające w m-cu wrześniu.

  1. 09.2015. Kino Bałtyk zakończyło działalność.
  2. 26.09.2019. Odsłonięto tablicę pamiątkową w Łodzi przy ul. Wodna 40, upamiętniającą 100-lecie służb sanitarnych w Polsce.