Imienny wykaz Królów Kurkowych 1824-1852 w Łodzi

Imienny wykaz Królów Kurkowych w Łodzi, przypadający w latach 1824-1852, zamieszczona w książce pt. Opis miasta Łodzi… Oskara Flatta z 1853. [1]

Lista

 • Gotlieb Strauch.
 • Czarkowski [Burmistrz miasta Łodzi].
 • Gozdowski [Kasjer miasta Łodzi].
 • Fryderyk Heinemann.
 • Krystyan Teuchert.
 • Trautmann.
 • Brzeski.
 • Nie było wyboru miejsca.
 • Nie było wyboru miejsca.
 • Nie było wyboru miejsca.
 • Józef Krystyan Augst.
 • Jan Gottfryd Fritsche.
 • Jan Karol Bezille.
 • August Lamprecht.
 • J. K. Fröhnel.
 • Tytus Kopisch.
 • Franc. Schütz.
 • Fryderyk Litke [zmarł jako Król].
 • Traugott Boden.
 • C. B. Graeber.
 • August Hirtmann.
 • Franciszek Maschke [zmarł jako Król].
 • Gotfryd Kahlert.
 • Marcin Schulz.
 • Andrzej Jezierski.
 • Karol Klaus.
 • Traugott Rühle.
 • Józef [Berliner] Richter.
 • Gottfried Milsoh.

Źródło

 1. Opis miasta Łodzi… Oskara Flatta z 1853, str. 148-149. ↩︎

Views: 4