Bryczki tematem prasowym w 1863

Bryczki środek transportu tematem prasowego ogłoszenia w Łódzkiej gazecie.

Ogłoszenia prasowe m. in.

Bryczka kryta do sprzedania w 12.1863. “Cztero osobowa kryta bryczka na resorach, używana za cenę nader umiarkowaną do sprzedania, w Hotelu de Pologne – objaśnienia udzieli A. Engel.”

Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 05.12.1863.

Oświetlenie prywatnych bryczek 09.12.1863. “Właściciele prywatnych bryczek kursujących w m. Łodzi to adresaci, do których treść ostrzeżenia skierował Miasta Łodzi Policmajster kapitan Kaliński w miejscowej gazecie by dopełnili formalności w oświetlaniu swoich bryczek.”

Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 09.12.1863 nr 3; Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 7