Kalendarz Łódzki i okolic, przypadający historycznie w miesiącu czerwcu.

  1. 06.1864. Koncerty ogrodowy z udziałem Orkiestr Muzycznych pod dyr. Augusta Heinricha, S. Steinhauera.
  2. 04.06.1864. Wedle Rozkazu Naczelnika Wojennego m. Łodzi, okolicy i powiatu sieradzkiego, pozwolenia na posiadanie broni przez Członków Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego wydawano w biurze wym. Naczelnika Wojennego.
  3. 07.06.1824. Roku tego Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie po raz pierwszy zorganizowano zawody strzeleckie do tarczy na odległość 130 kroków, które odbyły się na terenie Cegielni Miejskiej.