Kalendarz Łódzki i okolic, przypadających wydarzeń historycznych w miesiącu listopadzie.

  1. 06.11.1824. W Siedlcach urodził się Oskar Flatt – urzędnik, dziennikarz, krajoznawca, autor wielu opracowań z zakresu historii, geografii, etnografii i statystyki, autor pierwszej monografii o Łodzi pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, zawierającej osiem pierwszych ilustracji obiektów łódzkich i pierwszy plan miasta (1853). Zmarł w Warszawie dn. 03.09.1872.
  2. 13.11.1907. Kino Belle-Vue rozpoczęło działalność.
  3. 14.11.1928. Łódzkie Kino Capitol rozpoczęło działalność.
  4. 21.11.1868. Urodził się w Łodzi Stanisław Silberstein – pochodzenia żydowskiego Łódzki przemysłowiec, kupiec, działacz gospodarczy, społeczny i oświatowy. Zmarł w dniu 08.11.1942 zmarł w Auschwitz.