Łódzkie Towarzystwo Cyklistów

Łódzkie Towarzystwo Cyklistów działające w Łodzi m. in. w latach 1891-1892.

Powiązania m. in.

  1. 1891-1892 – W okresie zimowym na przełomie 1891-1892 Aleksander Roszkowski uruchomił cukiernie na terenie Hali Letniej Łódzkiego Towarzystwa Cyklistów przy ul. Przejazd ob. Tuwima Juliana obok toru kolarskiego w miejscu urządzonego lodowiska.

Views: 10