Koncert dobroczynny w Łódzkim Paradyz w dn. 17.12.1863

Koncert dobroczynny (amatorski ) w Paradyz w Łodzi dn. 17.12.1863 roku o 6 wieczorem pod dyrekcją Jana Michała de Gueldre na korzyść ubogich dzieci wszelkich wyznań miasta Łodzi, składający się z trzech oddziałów. 1

Koncert w Paradyz 17.12.1863. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 09.12.1863 nr 3. Zbiory WBP w Łodzi.
Koncert w Paradyz 17.12.1863. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 09.12.1863 nr 3. Zbiory WBP w Łodzi.

W dniu 17 grudnia 1863 roku o godz. 6 wieczorem w Paradyz w Łodzi odbył się dobroczynny koncert pod dyrekcją Jana Michała de Gueldre na korzyść ubogich dzieci wszelkich wyznań miasta Łodzi, składający się z trzech oddziałów, i tak: w pierwszym oddziale — uwertura na orkiestrę; duet na fortepian i skrzypce; trio W. Bacha na skrzypce, wiolonczelę i fortepian oraz chór męski z towarzyszeniem fortepianu. W oddziale drugim — solo na trąbkę chromatyczną z towarzyszeniem orkiestry; solo na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu; kwartet smyczkowy Onslowa Op. 9 oraz chór męski z utworem J. F. Dobrzyńskiego. W trzecim i ostatnim oddziale — uwertura na orkiestrę; duet na orgue — melodium i fortepian; 7me Aire Variee. Beriota i solo na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry; kwartet smyczkowy Onslowa Op. 4 oraz meditations Sebastiana Bacha, wielki sekstet na fortepian, Orgue-Melodium i kwartet smyczkowy. Wstęp na koncert amatorski od osoby wynosił 3 Złp. i 10 gr.

Koncert w Paradyz 17.12.1863. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 16.12.1863 nr 5. Zbiory WBP w Łodzi.
Koncert w Paradyz 17.12.1863. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 16.12.1863 nr 5. Zbiory WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Koncert amatorski w Paradyz 17.12.1863. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 3, 4, 5, 6. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 11