Kalendarz Łódzki z wydarzeń historycznych m. Łodzi i okolic, przypadających w m-cu grudniu.

  1. 12.1928. Otwarto Kino Palladium w Łodzi.
  2. 16.12.1862. Franciszek Traeger z nieznanych przyczyn zrezygnował z funkcji Prezydenta m. Łodzi, opuścił Łódź i nigdy nie powrócił.
  3. 17.12.1863. Koncert amatorski dobroczynny w Sali Paradyz pod dyrekcją Jana Michała de Gueldre na korzyść ubogich dzieci wszelkich wyznań miasta Łodzi. 1

Źródło.

  1. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 3, 4, 6. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎