Kalendarz Łódzki i okolic, historycznie przypadające w miesiącu maju.

 1. 05.1864. W Rynku Nowych Bałut Nr 94 otwarto kąpiele zimne z urządzonymi prysznicami.
 2. 01.05.1864. J. Graff nauczyciel szkoły prywatnej otworzył Szkołę Elementarną przy ul. Południowa 487 [d. nr] w Łodzi.
 3. 03.05.1864. Tego dnia uruchomiono w Łodzi stację telegraficzną jedynie dla korespondencji krajowej, a w najbliższym czasie telegrafu dla obsługi korespondencji zagranicznej, o czym z rozkazu Naczelnika Wojennego m. Łodzi i okolicy i powiatu Sieradzkiego, zawiadomił major Kaliński – Policmajster m. Łodzi.
 4. 07.05.1841. Urząd Prezydenta Miasta Łodzi objął Karol Tangermann, pełniąc do 12.08.1844.
 5. 10.05.1864. Janas Bornsztejn uruchomił w Łodzi kursowanie omnibusa na trasie ze Starego Miasta do Geyera.
 6. 10-12.05.2024. Wystawa Makiet Kolejowych na terenie Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna.
 7. 15.05.1414. Miasto miastem feudalnym w początkach XV w. Lokacja w dniu 15.05.1414 r.
 8. 17.05.2023. Premiera książki pt. Widzew. Reaktywacja (Wydawnictwo SQN/Bartłomiej Stańdo).
 9. 17.05.2024. Rozpoczęcie kinowego sezonu filmowego w łódzkim Kinie Tatry przy ul. Sienkiewicza 40 w roku 2024.
 10. 17-22.05.1864. W Paradyz Łodzi odbyły się uroczystości Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego przywróconego do życia, po trzech latach zawieszenia.
 11. 26.05.1864. Koncert wiolonczelisty Stanisława Thalgrüna w m. Łodzi w Paradyz.