Muzyka kościelna chóralna i figuralna w Polsce XIX w.

Muzyka kościelna chóralna i figuralna w Polsce w tym i w Łodzi w XIX w. tematem prasowym.

W 2-gim numerze z grudnia 1863 roku Łódzka gazeta Lodzer Anzeiger anonsowała wydanie dzieła “muzyka kościelna chóralna i figuralna, używana przy obrządkach kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce przez R. Zientarskiego.

Treść prasowa

“Muzyka kościelna choralna i figuralna, używana przy Obrządkach kościoła Rzymsko-Katolickiego, w Polsce przez R. ZIENTARSKIEGO. Dzieło to, przydatne dla użytku Organistów, — Seminaryj duchwonych — i wszelkich zakładów naukowych, wychodzi obecnie w pięciu tomach, z których dwa już wyszły, trzeci zaś jest w druku. Przedpłata na całe dzieło, która trwać ma tylko do wyjścia tomu IIIgo, wynosi obecnie Złp. 100 (czyli Rs. 15). Cena pojedyńczego tomu Złp. 33 r. 10 (Rs. 5); można także nabywać i oddzielne zeszyty po zwyczajnej cenie nót. — Główny skład exmplarzy i biuo wydawnictwa tego dzieła, urządzonem jest w księgarni polskiej A. Dzwonkowskiego w Warszawie ul. Miodowa Nro. 4 – Prenumerować można także w znaczniejszych księgarniach w kraju i za granicą, tudzież u samego Autora, w Kaliszu obecnie mieszkającego, — jak oraz w Redakcyi niniejszego pisma.”

Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2. Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 8