Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, korzeniami sięgające 1936 roku i zaliczane do kategorii Towarzystw małych ojczyzn. [1]

Działalność – współpraca wydawnicza.

  1. 2002. Łódź zapamiętana. Stary Cmentarz – część katolicka (autor tekstów Ryszard Bonisławski, autor zdjęć Włodzimierz Małek, Łódź, 2002).
  2. 2003. Łódź zapamiętana. Stary Cmentarz – część ewangelicka i prawosławna (autor tekstów Ryszard Bonisławski, autor zdjęć Włodzimierz Małek, Łódź, 2003).

Notka informacyjna

Nazwa. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.
Miejsce działalności. Łódź ul. Stefana Żeromskiego 115 (budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).
Strona www. tplodzi.eu.

Źródło.

  1. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – tplodzi.eu [dostępność na dzień 03.03.2024]. ↩︎

Views: 6