Oświetlenia numerów miejsc działalności rok 1863 w Łodzi

Raptularz Łódzki

Oświetlenia numerów miejsc działalności (rok 1863) – właściciele i utrzymujący działalność w Łodzi w tym m. in. zajazdy, kawiarnie czy szynki trunków, obłożeni byli m. in. nakazem oświetlania numerów domów miejscem będącym dla tejże działalności.

  • 12.12.1863. Prowadzący i utrzymując działalność typu zajazdy, handel winami, traktiernie, kawiarnie, szynki trunków obowiązkiem nałożonym, dbałością swą urządzić tak oświetlenie by numer domu (miejsca) ich działalności by widoczny. Takowi utrzymujący dla przypomnienia tego nakazu ogłoszeniem kapitana Karlińskiego w miejscowej łódzkiej gazecie, swoją wiedzę mogli odświeżyć /1/.

Źródło.
/1/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 12.12.1863 nr 4; Zbiory WBP w Łodzi.