Apteka Gorfeina Łódź Wschodnia

Apteka Gorfeina mieściła się przy ul. Wschodnia 58 (1418 nr hip.) w Łodzi w Domu Finstera (1888) m. in. w latach 1888-1893-1900. 1, 2, 3

Źródło.

  1. Apteka Gorfeina – Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Apteka Gorfeina – Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  3. Apteka Gorfeina – Czas kalendarz na rok 1900 – Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 5