Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912

Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912, którą zorganizowało Stowarzyszenie Resursa Rzemieślnicza, wydanie autora o inicjałach E. K. ukazała się drukiem J. Szczęśniewskiego z Łodzi w roku 1912, w cenie 25 kopiejek za jeden egzemplarz. Przewodnik po Wystawie dostępny w jest elektronicznie formacie PDF w WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Łodzi w 1912 Pawilon Główny. Zbiory WBP w Łodzi.
Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Łodzi w 1912 Pawilon Główny. Zbiory WBP w Łodzi.

Cytaty.

W Przedmowie Komitetu Wystawy zamieszczonej na str. 3-4 czytamy m. in.

Uznanie powszechne z jakiem spotkała się rzucona przez ‘Resursę Rzemieślniczą’ myśl urządzenia w Łodzi wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej, a następnie dzielna pomoc ludzi dobrej woli w urzeczywistnieniu tej myśli – pozwoliły w stosunkowo niedługim czasie wystawę tę stworzyć i zaprezentować przed szerokiemi warstwami społeczeństwa dorobek pracy i umiejętności zawodowej rzemieślnika i robotnika naszego;…

źródło: publikacja Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi 1912. str. 3
Członkowie Zarządu Resursy Rzemieślniczej i Komitetu Wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912. Zbiory WBP w Łodzi.
Członkowie Zarządu Resursy Rzemieślniczej i Komitetu Wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912. Zbiory WBP w Łodzi.

W obszernym tekście pt. Historja Łodzi i jej przemysłu wg Z. Pietkiewicza zamieszczonym na str. 11-22 czytamy m. in.

Gród ten – to pierwszorzędne ognisko przemysłu fabrycznego, które z pewną dumą nazywamy ‘polskim Manchesterem’ słusznie dlatego, że powstał na ziemi polskiej, oraz że stoi i rozwija się na barkach robotników polskich. Wiemy, że jest to miasto ‘z lasem kominów’, że jest ‘Grodem bawełnianym’. Doczekaliśmy się nawet na jego tle powieści (‘Bawełna’ Kosiakiewicza, ‘Ziemia obiecana’ Reymonta; mieliśmy dla pism warszawskich trochę pobieżnych korespondencyi, trochę sprawozdań nadzwyczajnych z powodu wystaw, otwarcia teatru i.t.d, mieliśmy wreszcie jedną monografię w wydaniu książkowem – oto i wszystko.

źródło: publikacja Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi 1912. str. 11

Lista osób.

Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Łodzi w 1912, Zbiory WBP w Łodzi.
Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Łodzi w 1912, Zbiory WBP w Łodzi.

Zaproszonych przez Zarząd Towarzystwa Resursa Rzemieślnicza do Komitetu Wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912 roku.

Lista imienna w układzie alfabetycznym.

Babicki A. – adwokat, Barciński S. – przemysłowiec, Bernhard A. – radca handlowy, Biederman R. – przemysłowiec, Bzowski H. – inżynier budowlany, Czajewski W. – redaktor, Eisert K. – przemysłowiec, Filipowicz B. – redaktor, Gerlicz W. – dyrektor tramwajów podmiejskich, Geyer E. – przemysłowiec, Golc L. – inżynier, Grohmann H. – przemysłowiec, Grzybowska M. – przełożona pensyi, Gundlach R. pastor, Baron J. Heinzel – przemysłowiec, Ed. Herbst – przemysłowiec, Hertz Miecz. – przemysłowiec, Hirszberg F. – przemysłowiec, Hoffrichter K. – przemysłowiec, Hordliczka W. – przemysłowiec, Hüffer A. – przemysłowiec, John A. – przemysłowiec, Kamiński W. – obywatel, Karpiński F. – inżynier budowlany, Kloss W. – dyrektor szkoły handlowy, Kon Z., dyr. banku Kupieckiego, Leonhardt E., przemysłowiec, Lutringer R. – przemysłowiec, Milker A. – redaktor, Miler R. – inżynier budowlany, Mittelstaedtowa – doktorowa, Muthman E. – dyrektor fabryki, Nebelski G. – inżynier budowlany, Pieńkowski – prezydent m. Łodzi, Pogonowski J. – właściciel apteki, Poznański Maurycy – przemysłowiec, Richter Z. – przemysłowiec, Richter J. – przemysłowiec, Silberstein S. – przemysłowiec, Sokolewicz W. – właściciel apteki, Stebelski K. – inżynier budowlany, Świerczewski C. – dyrektor gazowni, ks. Tymieniecki W. – prałat, Uger I. – redaktor, Wagner E. – inżynier, dyrektor fabryki, Watten I. – doktór, Weinreb Z. – dyrektor banku, Witkowski I. – dyrektor tramwajów, Wyganowski W. – adwokat, Zoner L. – komendant straży ogniowej i Zwiefel Z. – przemysłowiec.

Spis treści.

 • Przedmowa (Komitet Wystawy).
 • Lista osób, zaproszonych przez Zarząd Towarzystwa “Resursa Rzemieślnicza” do Komitetu Wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi.
 • Zarząd Towarzystwa “Resursa Rzemieślnicza”.
 • Historia Łodzi i jej przemysłu (autor Z. Pietkiewicz).
 • Spis wystawców Wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi.
  Dział I. Rzemieślniczo-Naukowy /25/.
  Dział II. Włóknisty /26/.
  Dział III. Konfekcja damska i męska /26/.
  Dział IV. Wyroby skórzane /29/.
  Dział V. Wyroby drzewne /30/.
  Dział. VI. Architektoniczno-Budowlany /33/.
  Dział VII. Tapicersko-Dekoracyjny /36/.
  Dział VIII. Mechaniczno-Metalowy /37/.
  Dział IX. Artystyczno-Mechaniczny /41/.
  Dział X. Drukarsko-Litograficzny i Fotograficzny /42/.
  Dział XI. Spożywczy /43/.
  Dział XII. Instrumenty Muzyczne /46/.
  Dział XIII. Nauki przyrodnicze i etnografia /47/.
  Dział XIV. Sztuki piękne /48/.
  Dział XV. Sztuka stosowana /48/.
  Dział XVI. Ogrodnictwo, Kwiaciarstwo, Warzywnictwo i sadownictwo /48/.
  Dział. XVII. Wyroby galanteryjne /50/.
  Dział XIX. Farbiarstwo, przetwory chemiczne i medykamenty /51/.
  Dział XX. Ogólno-fabryczno-przemysłowy /52/.
  Dział XXI. Higiena /59/.
  Dział XII. Atrakcje /60/.
  Dział XXIII. Różne /60/.
 • Wystawcy przybyli w czasie druku przewodnika (W Pawilonie Odlewniczym; w Pawilonie Głównym i innych.
 • Reklamy fabryk, zakładów fabrycznych i usługowych itp.
Godło pracy wg projektu i wykonania W. Czaplińskiego. Zbiory WBP w Łodzi.
Godło pracy wg projektu i wykonania W. Czaplińskiego. Zbiory WBP w Łodzi.

Lista fotografii.

 • Zdjęcie Członków Zarządu Resursy Rzemieślniczej w Łodzi oraz Komitetu Wystawy Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912.
 • Zdjęcie Planu Głównego na Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi w 1912.

Notka informacyjna.

Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi 1912 okładka. Zbiory WBP w Łodzi.
Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi 1912 okładka. Zbiory WBP w Łodzi.

Tytuł. Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi 1912.
Organizator wystawy. Stowarzyszenie Resursa Rzemieślnicza.
Wydawca/Autor. E. K.
Miejsce wydania. Łódź.
Data wydania. 1912.
Druk. J. Szczęśniewski ul. Piotrkowska 118 Łódź.
Język. polski.
Cena. 25 kop.
Typ. książka, przewodnik.
Lokalizacja oryginału. WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. 1
Prawa. Domena publiczna.

Źródło.

 1. Przewodnik po Wystawie Rzemieślniczo-Przemysłowej w Łodzi 1912 – wersja PDF na bc.wbp.lodz.pl [dostępność na dzień 24.04.2024]. ↩︎

Views: 11