Drukarnia Polska Ludomir Mazurkiewicz i S-ka Łódź Kilińskiego

Drukarnia Polska Ludomir Mazurkiewicz i S-ka z ogr. odp. – mieściła się przy ul. Kilińskiego 93 w Łodzi. Tu drukowano m. in. Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929-1930 czy Józefa Oxińskiego wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864 roku.

Działalność drukarska.

  • 1929-1939 – Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929-1930.
  • 1939 – Józefa Oxińskiego wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864 roku [wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, aut. Józef Oksiński (Józef Oxiński), Łódź, 1939].

Views: 7