Apteka E. Ludwiga Łódź Stary Rynek

Apteka E. Ludwiga (Ludwika) mieściła się w Starym Rynku pod nr 9, działalność prowadząc m. in. w latach 1888-1893-1900 roku. 1, 2, 3

Źródło.

  1. Apteka E. Ludwiga – Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888- Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Apteka E. Ludwiga – Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893- Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  3. Apteka E. Ludwiga – Czas kalendarz na rok 1900- Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 5