piątek 12 sierpień 2022

Wydarzenia w Łodzi i okolicy, przypadające w roku 2021.

  1. 2021. Synagoga Bałucka. Próba podsumowania (Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, autor Patryk Robacha, Łódź, 2021, wyd. pierwsze.).
  2. 2021. Rozpoczęta prace odbudowy Kościoła w Mileszkach, zniszczonego w skutek pożaru w roku 2015. Wcześniej, bo w roku 1765 padł ofiarą pożaru, ale już rok później odbudowano. Kościół wzniesiono w XV w.

Czerwiec 2021.

  1. 06.2021. W czerwcu 2021 ukazała się w Łodzi darmowa gazeta pt. Łódź.pl, ukazująca się trzy razy w tygodniu.

Strony - treści podobne wg tagów.