Drukarnie Łódzkie w latach XIX-XX wieku

Drukarnie, zakłady i usługi drukarskie i graficzne występujące w Łodzi w latach XIX-XX wieku.

Działalnością w tej branży zajmowali się m. in. Adam Karski, E. Abkin, Jan Petersilge, Karolina Kolińska,Ludomir Mazurkiewicz, Władysław Wścieklica, Stanisław Książek, Marian Kulisz, L. Gustadt, Józef Glanz, J. Orenbuch, W. Koliński, Stefan Kossuth, Leon Krukowski, Rudolf Luther, Adolf Łubiński, Leopold Zoner. Nadto Drukarnie Dziennika, Lodzer Zeitung i Lodzer Tageblatt.

Lista Łódzkich drukarni m. in. w latach 1888-1897:

 • Drukarnia Józefa Glanza (J. Glansa) Nowy Rynek 5 (m. in. 1893).
 • Drukarnia Adama Karskiego (m. in. 1900-1902).
 • Drukarnia E. Abkina Łódź ul. Piotrkowska 38 (n. nr), (m. in. 1897-1899).
 • Drukarnia Jana Petersilge (m. in. 1863-1864).
 • Drukarnia Karoliny Kolińskiej (m. in. 1900).
 • Drukarnia Polska Ludomir Mazurkiewicz i S-ka z ogr. odp. Łódź ul. Kilińskiego 93 (m. in. 1939).
 • Drukarnia Władysława Wścieklicy (m. in. 1900-1901).
 • Łódzkie Zakłady Graficzne przy ul. P.K.W.N. nr 18 w Łodzi.
 • Drukarnia pospieszna i litografia L. Gutstadta ul. Piotrkowska 257 w Domu Braci Szreter (Szröter) (m. in. 1888-1893).
 • Drukarnia Józefa Glanza (Glansa) Nowy Rynek 5 (m. in. 1888).
 • Drukarnia J. Orenbucha ul. Cegielniana 272k (m. in. 1888).
 • Drukarnia W. Kolińskiego ul. Piotrkowska 281 m. in. 1893).
 • Drukarnia Leona Krukowskiego ul. Piotrkowska 255 (m. in. 1893).
 • Drukarnia Rudolfa Luthera ul. Zachodnia 39 (m. in. 1893).
 • Drukarnia Adolfa Łubińskiego ul. Zawadzka 489 (m. in. 1893).
 • Drukarnia Dziennika Łódzkiego – Stefan Kossuth pasaż Meyera (m. in. 1893).
 • Drukarnia Lodzer Zeitung – Jan Petersilge ul. Konstantynowska 320b (m. in. 1893).
 • Drukarnia Lodzer Tageblatt – Leopold Zoner ul. Dzielna 1358 (m. in. 1893).

Lista Łódzkich tłoczni m. in. w latach 1907-1914:

 • Tłocznia Stanisława Książka ul. Zachodnia 37 (m. in. 1907).
 • Tłocznia Franciszka Mariana Kulisza (m. in. 1908-1914).

Źródło.

 • Architektura Łodzi przemysłowej, aut. Antoni Szram. Andrzej Wach.
 • Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863-1964 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, 1897, 1899 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Czas kalendarz na rok 1900-1902, 1907-1914 – zbiory WBP w Łodzi.

Ogłoszenia prasowe

Rok 1897

Drukarnie w Łodzi 1897- Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897. Zbiory WBP w Łodzi.
Drukarnie w Łodzi 1897- Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897. Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 12