Zakłady fotograficzne w Łodzi w XIX-XX w.

Zakłady fotograficzne w Łodzi w XIX-XX w. Zakłady, Studia i Usługi Fotograficzne świadczone w ramach działalności w Łodzi dawnej i okolicach w XIX wieku do lat 40. XX wieku.

Zakłady Fotograficzne w Łodzi. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897 - zbiory WBP w Łodzi.
Zakłady Fotograficzne w Łodzi. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897 – zbiory WBP w Łodzi.

Studia, Zakłady i Usługi Fotograficzne występujące w Łodzi m. in. w latach 1863-1867 w Łodzi i jej okolicach, które odnotowała takie publikacje, jak np. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863-1864, Lodzer Zeitung 1867 czy Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929-1930. Wg tych źródeł działalnością w tej branży zajmowali się m. in. Edward Dietrich, Eljasz Stumann, Eliasz Stumman, Kazimierz Oleksiński, Leopold Zoner, Adolf Stechbart, Bronisław Wilkoszewski, Dominik Zoner, R. Borkenhagena, Stanisław Piotrowicz, Makart, Sandmeer czy zakłady “Makart” i “Sandmeer”. 1,2,3,4,5.

Lista zakładów fotograficznych.

 • Fotografia Edwarda Dietricha ul. Przejazd 1389 [m. in. 1893].
 • Fotografia Eljasza Stumanna (Eliasz Stumman) ul. Piotrkowska 20 255b [m. in. 1893-1897].
 • Fotografia Kazimierza Oleksińskiego ul. Piotrkowska 103 [m. in. 1897].
 • Fotografia Leopolda Zonera ul. Dzielna 18 1358 [m. in. 1893-1897].
 • Zakład Fotograficzny “Makart” ul. Piotrkowska 103 /758 d. nr\ [m. in. 1897].
 • Zakład Fotograficzny “Sandmeer” ul. Konstantynowska 3 [m. in. 1893-1897, 2-gi dom od Nowego Rynku].
 • Zakład Fotograficzny Adolfa Stechbarta ul. Rzgowska 2].
 • Zakład Fotograficzny Bronisława Wilkoszewskiego pasaż Meyera 514 [m. in. 1893-1897, Willa Trianon].
 • Zakład Fotograficzny Dominika Zonera ul. Konstantynowska 328 [m. in. 1861-1867].
 • Zakład Fotograficzny R. Borkenhagena. 1929-1930].
 • Zakład Fotograficzny Stanisława Piotrowicza Nowy Rynek 6 [m. in. 1897].

Źródło.

 1. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 1-2,3 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
 2. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864 nr 5,65,129 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
 3. Lodzer Zeitung 1867 nr 17,74,76,133 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
 4. Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929-1930. ↩︎
 5. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, 1897 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 24