Czytelnie Łódzkie w latach XIX-XX w.

Czytelnie i usługi czytelnicze działające na terenie m. Łodzi i jej okolicach w latach XIX wieku do lat 40. XX wieku.

Czytelnie działające na terenie m. Łodzi i jej okolicach w latach m. in. w latach 1863-1900 odnotowanie w publikacjach o Łodzi, jak Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863-1864, Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893-1899 czy Czas kalendarz na rok 1900. Działalności± o tym charakterze zajmowały się takie postacie Łódzkie, jak Rejnhold Horn i Salomon G. Strakun.

Lista Łódzkich czytelni m. in.

  • Czytelnia Rejnholda Horna ul. Piotrkowska 144 róg ul. Ewangelicka m. in. w 1900.
  • Czytelnia Salomona G. Strakuna ul. Piotrkowska 275 w Łodzi [Hotel Hamburski] m. in. w roku 1893.

Źródło

  • Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 8. Zbiory WBP w Łodzi.
  • Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864 nr 1. Zbiory WBP w Łodzi.
  • Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, 1897, 1899. Zbiory WBP w Łodzi.
  • Czas kalendarz na rok 1900. Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 4