Cukiernie Łódzkie w latach XIX-XX w.

Cukiernie i Zakłady Cukiernicze występujące w Łodzi w latach XIX wieku do lat 40. XX wieku.


Cukiernie i Zakłady Cukiernicze odnotowane w publikacjach pt. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863-1864, Lodzer Zeitung 1867, Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, 1897, 1899, 1900, Czas kalendarz na rok 1900, Łodzianin 1925.

W latach 1863-1925 w Łodzi działalnością w tej branży zajmowały się takie postacie życia Łódzkiego, jak np. A. Frankus, Aleksander Roszkowski, August Minor, bracia Wesołowscy, Fryderyk Sellin, G. Jachno, Jan Hutnik, Janowski, Joanna Dębalska, Józef Czapiewski, M. Abramowicz, M. Białowicki, M. Grützhändler, Maciej Kaczorowski, Oskar Guhl, Otto Hugo Szwetysz, R. Szmagier, Reinhold Neugebaner, Rudolf Stern, R. Mayer, G. F. Reymonda czy Zdzisław Konrad.

Przepisy 1864

W 1864 roku obowiązujące przepisy regulowały godziny otwarcia m. in. zakładów pierwszego rzędu do których zaliczano wówczas np. cukiernie. Major Kaliński policmajster miasta Łodzi w ogłoszeniu policyjnym, zamieszczonym w łódzkiej gazecie pisał – “Przychylnie do mego przedstawienia, W. Naczelnik Wojenny Miasta Łodzi i Okolicy, uwzględniając krytyczne położenie właścicieli publicznych zakładów z powodu obostrzonych przepisów w obecnym czasie, dozwolić raczył, aby szynki trunków krajowych były otwarte do godziny 9, a Zakłady 1 rzędu, jako to: Cukiernie, Kawiarnie, Handle win itp do 10 wieczorem, lecz z wyraźnym ostrzeżeniem, że jeżeli z tego powodu przepisy Stanu Wojennego będą naruszone, staną się za to odpowiedzialni właściciele wspomnianych zakładów.

Cukiernie w Łodzi 1888-1893- 1897

 • Cukiernia A. Frankusa róg Dzielna a Widzewska (1431 nr hip.) m. in. 1888-1897.
 • Cukiernia A. Niedomańskiego ul. Piotrkowska (517 nr hip.) m. in. 1888.
 • Cukiernia Aleksandra Roszkowskiego ul. Piotrkowska (514 nr hip.) dawniej Cukiernia G. F. Reymonda m. in. 1888-1893.
 • Cukiernia Braci Wesołowskich przy rogu ulic Piotrkowska i Zielona 45 w Łodzi m. in. w 1900 roku.
 • Cukiernia C. F. Klukowa ul. Piotrkowska (283 nr hip.) przy Hotelu Polskim m. in. 1893.
 • Cukiernia G. F. Reymonda ul. Piotrkowska 45 Dom Ludwika Meyera m. in. 1888.
 • Cukiernia G. Jahno ul. Średnia 3 m. in. 1897.
 • Cukiernia i Fabryka Pierników Augusta Minora ul. Piotrkowska (744 nr hip.) m. in. 1893.
 • Cukiernia Jana Hutnika ul. Zgierska 24 m. in. 1908-1925.
 • Cukiernia Janowskiego ul. Piotrkowska 45 m. in. 1897.
 • Cukiernia Joanny Dębalskiej ul. Konstantynowska 322a m. in. 1893.
 • Cukiernia M. Abramowicza ul. Piotrkowska 16 (Schyłek XIX w.).
 • Cukiernia M. Białowickiego ul. Piotrkowska 722 [d. nr] m. in. 1893.
 • Cukiernia M. Grützhandlera ul. Piotrkowska 62 m. in. 1897.
 • Cukiernia Oskara Guhla ul.: Zawadzka 12, Piotrkowska 17 m. in. 1881-1899.
 • Cukiernia Reinholda Neugebanera ul. Piotrkowska 198 m. in. 1900.
 • Cukiernia R. Mayera ul. Piotrkowska (257 nr hip.) Dom Piotrkowskiego m. in. 1888.
 • Cukiernia R. Sterna ul. Piotrkowska 107 m. in. 1897.
 • Cukiernia R. Szmagiera ul. Piotrkowska (257 nr hip.) Dom Piotrkowskiego m. in. 1893-1897.
 • Cukiernia Wesołowskiego ul. Piotrkowska 121 m. in. 1897.
 • Cukiernia Wüstehubego ul. Piotrkowska (267 nr hip.) Dom Czapiewskiego m. in. 1888-1893.
 • Cukiernia Zdzisława Konrada w Nowym Ryku 4 Łodzi m. in. 1893-1900.
 • Cukiernie Macieja Kaczorowskiego ul. Piotrkowska 26 [1863-1866]; ul. Piotrkowska 113 [II poł. XIX w.]; ul. Piotrkowska 132 [II poł. XIX w.].

Zakłady Cukiernicze 1893-1897

 • Zakład Cukierniczy A. Fitucha ul. Dzielna 10 m. in. 1893.
 • Zakład Cukierniczy Frankusa ul. Widzewska (1431 nr hip.) m. in. 1893.
 • Zakład Cukierniczy Fryderyka Sellina ul. Konstantynowska 14 (320 nr hip.) m. in. 1893.
 • Zakład Cukierniczy i Pierników Karola Jende róg Dzielna a Nawrot (1314 nr hip.) m. in. 1893.
 • Zakład Cukierniczy i Pierników Karola Jende róg Mikołajewska a Nawrot Nawrot (1314 nr hip.) m. in. 1897.
 • Zakład Cukierniczy K. Sandnera ul. Konstantynowska 18a (320 nr hip.) m. in. 1893.

Źródło

 • Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 1-3 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864 nr 4, 28, 42, 44, 62, 110 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Lodzer Zeitung 1867 nr 11-12, 14, 122 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, 1897, 1899, 1900.
 • Czas kalendarz na rok 1900 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Łodzianin 1925 – zbiory WBP w Łodzi.
 • Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi.

Views: 14