Aleja Rodziny Scheiblerów w Łodzi

Aleja Rodziny Scheiblerów została w nazwie swej powołana Uchwałą nr XL/1062/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Scheiblerów. Uchwałę ogłoszono w dniu 01 lutego 2017 roku, a w życie weszła w dniu 16 lutego 2017 roku.

Z treści Uchwały czytamy m.in. z §1:

Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na częściach działek i numerach ewidencyjnych: 283/2, 283/5, 307/1, 308/31, 308/47, 308/53, 308/54, 308/55 i 309/13 i części działek o numerach ewidencyjnych: 283/1, 283/27, 283/37, 283/38, 283/41, 293/38 i 308/50, w obrębie S-2 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/11, 4/7, 4/19 i 4/12 i częściach działek o numerach ewidencyjnych 2/19 i 9/8, w obrębie W-24, biegnącej na przedłużeniu ul. Uniwersyteckiej w kierunku południowym od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ulicy Juliana Tuwima, nadaje się nazwę: aleja Rodziny Scheiblerów. 1

Źródło.

  1. Uchwała nr XL/1062/17 w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Scheiblerów Rady Miejskiej Łodzi, Publikacja: Dz. Urz. Województwa łódzkiego z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 646. ↩︎

Views: 7