Zakład Fotograficzny Dominika Zonera w Łodzi dawnej

Zakład Fotograficzny Dominika Zonera zlokalizowany był przy ul. Konstantynowska 328 (d. nr.), powstały w dn. 15.06.1861, działalność prowadząc m.in. w latach 1861-1867. 1

Zakład Fotograficzny Dominika Zonera. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 02.12.1863 nr 1; Zbiory WBP w Łodzi.
Zakład Fotograficzny Dominika Zonera. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 02.12.1863 nr 1; Zbiory WBP w Łodzi.

Zakład Fotograficzny [Studio Fotograficzne] należący do Dominika Zonera mieścił się w Łodzi przy ul. Konstantynowska 328. Najstarszy Zakład Fotograficzny w Łodzi, założony prawdopodobnie w dniu 15 czerwca 1861 roku [wikipedia]. Do lat 80. XIX w. Zakład Fotograficzny Dominika Zonera był zaliczany do największych w Łodzi [Wikipedia]. Zakład zajmował się wyrabianiem fotografii bez retuszu w różnych rozmiarach, biletów wizytowych.

Dominik Zoner usługi świadczył w ogrzewanym pawilonie w godzinach od 9 rano do godz. 2 po południu. Do końca marca 1864 roku przebywał w Łodzi, i jak wynika z prasowego anonsu, od stycznia do końca marca 1864 roku oferował fotograficzne usługi osobom, całym rodzinom, chcące być sfotografowane. Usługi fotograficzne w tym okresie świadczył codziennie w godzinach od 9 rano do 2 po południu. Poza właściwą działalnością Zakład był miejscem, w którym można było nabyć bilety na wydarzenia teatralne miejscowych amatorów teatralnych w Sali Fryderyka Sellina [16.02.1867].

Dominik Zoner sprowadził w 1867 roku do swego Zakładu dwa nowo wynalezione aparaty, którymi można było wykonać portrety i grupy fotograficzne o wymiarach 18 cali długości i 15 cali szerokości [miara pruska] oraz lanszafty, przedmioty architektoniczne, wnętrza kościołów, lokalów fabrycznych, kopie z obrazów olejnych itp. o wymiarach do 13 cali długości i do 9 cali szerokości [miara pruska].

Od lipca 1867 roku do 1 września 1867 roku Zakład Fotograficzny Dominika Zonera był miejscem wyprzedaży kilku tysięcy sztuk fotografowanych biletów osób miejscowych, jak i z okolicy po cenie 15 kop. za sztukę. W listopadzie 1867 Dominik Zoner informował publiczność, iż w okresie zimowym świadczenie usług fotograficznych, jak zdejmowanie fotograficznych portretów odbywać się będzie codziennie w godzinach od 09 rano do 2 po południu w ogrzewanym pawilonie szklanym, jak i przy każdej pogodzie.

Zakład w ramach usług polecał wykonywanie ulubionych biletów zagranicznych z powinszowaniem z portretem w tym używane na powinszowania noworoczne.

Inserata.

Mam zaszczyt zawiadomić szanowną publiczność, że pozostanę w Łodzi tylko do końca Marca roku bieżącego. – Osoby, albo całe familije, które by się chciały sfotografować, raczą z krótkiego czasu mego pobytu skorzystać. Fotografuję codziennie od godziny 9 rano, do godziny 2 po południu. Dominik Zoner, fotografista.

16.01.1864 | Dominik Zoner | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 5 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania w okresie Łódzkim m.in.

  • Sala Fryderyka Sellina.
  • Zoner Dominik (fotograf).
  • Usługi fotograficzne w Łodzi.
  • Łódź, ul. Konstantynowska 328 (d. nr).

Źródło.

  1. Zakład Fotograficzny Dominika Zonera — Łódzkie Ogłoszenia — Lodzer Anzeiger 1863 nr 1, 4; 1864 nr 5. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 6