Sport w Polsce międzywojennej książka wyd. z 2020

Sport w Polsce międzywojennej – publikacja książkowa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego z Roku 2020. Autorem jest Piotr Kędzia.

Spis treści.

 1. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW.
 2. WSTĘP.
 3. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW.
 4. WSTĘP.
 5. Rozdział I. STOWARZYSZENIA SPORTOWE W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM.
 6. Początki i tradycje stowarzyszeń sportowych na ziemiach polskich.
 7. Podstawy prawne działalności stowarzyszeń sportowych.
 8. Stowarzyszenia sportowe a polityka państwowa.
 9. Kierunki działalności stowarzyszeń sportowych.
 10. Rozdział II. POLSKIE STOWARZYSZENIA SPORTOWE W ŁODZI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM.
 11. Geneza i rozwój polskich stowarzyszeń sportowych.
 12. Zapisy statutowe i proces rejestracyjny stowarzyszeń sportowych.
 13. Podstawy finansowe działalności stowarzyszeń sportowych.
 14. Okręgowe związki sportowe a stowarzyszenia sportowe.
 15. Rola działaczy w życiu organizacyjnym stowarzyszeń sportowych.
 16. Wybuch drugiej wojny światowej a działalność polskich stowarzyszeń sportowych.
 17. Rozdział III. DZIAŁANIA SPORTOWO-WYCHOWAWCZE STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH W ŁODZI.
 18. Zakładanie sekcji sportowych i prowadzenie szkolenia zawodników.
 19. Organizowanie imprez sportowych.
 20. Wspieranie wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
 21. Propagowanie idei olimpizmu i zasady fair play.
 22. Rozdział IV. PRACA OŚWIATOWO-KULTURALNA ŁÓDZKICH STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH.
 23. Popularyzowanie czytelnictwa.
 24. Organizowanie odczytów, wykładów i pogadanek.
 25. Urządzanie kursów.
 26. Prowadzenie akcji wydawniczych.
 27. Obchodzenie świąt i jubileuszy.
 28. Zakładanie chórów, orkiestr i baletów.
 29. Przygotowywanie sztuk teatralnych i seansów filmowych.
 30. Organizowanie obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 31. Rozwijanie życia towarzyskiego.
 32. ZAKOŃCZENIE.
 33. BIBLIOGRAFIA.
 34. WYKAZ RYSUNKÓW, TABEL, FOTOGRAFII.
 35. INDEKS OSOBOWY.
 36. ANEKSY.

Notka informacyjna

Tytuł. Sport w Polsce międzywojennej. 1
Podtytuł. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi.
Wydawca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Autor: Piotr Kędzia.
Rok. 2020.
Liczba stron. 418.
ISBN. 978-83-8142-711-1.
e-ISBN. 978-83-8142-712-8.

Sport w Polsce międzywojennej - okładka - aut./wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Piotr Kędzia.
Sport w Polsce międzywojennej – okładka – aut./wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Piotr Kędzia.

Źródło/więcej na www

 1. Sport w Polsce międzywojennej 2020 na wydawnictwo.uni.lodz.pl [stan na dzień 13.03.2024. ↩︎

Views: 9