Burmistrzowie m. Łodzi w latach 1470-1945

Burmistrzowie, nadburmistrzowie, pruscy królewsko-policyjni burmistrzowie, z-cy burmistrza, p.o. burmistrza oraz nadburmistrzowie miasta Łodzi, pełniących stanowisko w latach XV-XIX wieku, do lat 40. XX wieku. 1

Lista – lata 1470-1488

Jan Dąbrowski [1470-1480].
Stanisław Kaleta [1480-1488].
Jan Dąbrowski [1488-1504].

Lista – lata 1504-1584

Mikołaj Jagiełka [1504-1504].
Jakub Dąbrowa [1504-1507].
Stanisław Kalata [1507-1508].
Grzegorz Wyszek [1509-1517].
Wawrzyniec Dąbrowski [1518-1525].
Jan Smarzewski [1526-1526].
Mikołaj Kochan [1527-1532].
Wojciech Wyszek [1532-1546].
Mikołaj Kochan [1546-1548].
Jakub Polczyk [1548-1549].
Mikołaj Domagała [1550-1550].
Marcin Świgonia [1551-1552].
Walenty Kupski [1552-1558].
Marcin Świgonia [1558-1559].
Mikołaj Domagała [1560-1569].
Mikołaj Domagała [1569-1572].
Klimek Doczekała [1573-1584].

Lista – lata 1602-1700

Bartosz Domagała [1602-1603].
Wojciech Stanek [1603-1608].
Mikołaj Kasprzyk [1608-1612].
Wojciech Stanek [1612-1613].
Hipolit [1613-1616].
Jan Jałocha [1616-1617].
Wawrzyniec Michałowski [1618-1621].
Jakub Ciupka [1621-1625].
Wawrzyniec Michałowski [1625-1628].
Jan Jałocha [1628-1632].
Paweł Markowicz [1632-1636].
Jan Rozwora [1636-1639].
Wawrzyniec Michałowicz [1639-1640].
Błażej Ferens [1640-1643].
Jan Jałocha [1644-1645].
Andrzej Pawłowicz [1645-1647].
Ambroży Śmiały [1647-1651].
Marcin Jałochowicz [1651-1653].
Paweł Makowicz [1653-1656].
Błażej Ferens [1656-1657].
Wojciech Piątkowicz [1657-1661].
Jan Markowicz [1661-1665].
Jan Rozwora [1665-1666].
Jan Markowicz [1666-1679].
Wojciech Lewik vel. Lewicki [1679-1688].
Jakub Suwała [1688-1691].
Adam Ślusarz vel. Kałuziński [1691-1696].
Stanisław Kulig [1697-1698].
Adam Kałuziński [1698-1699].

Lista – lata 1700-1797

Aleksy Ostoja [1700-1700].
Grzegorz Pełzowicz [1700-1708].
Adam Kałuziński [1708-1708].
Wojciech Kozula [1709-1709].
Adam Markowicz [1710-1710].
Błażej Krzysztofkowicz [1712-1715].
Kazimierz Pełzowicz [1717-1717].
Adam Markowicz [1719-1719].
Kazimierz Pełzowicz [1719-1720].
Grzegorz Markowicz [1720-1720].
Błażej Krzysztofkowicz [1721-1723].
Józef Zakrzewicz [1723-1727].
Błażej Krzysztofkowicz [1727-1730].
Andrzej Drewnowicz [1730-1732].
Wojciech Gozdowski [1732-1733].
Andrzej Drewnowicz [1734-1736].
Wojciech Gozdrowki [1736-1736].
Grzegorz Kozula [1736-1737].
Józef Zakrzewicz [1737-1738].
Błażej Krzysztofkowicz [1738-1739].
Antoni Kielam [1740-1743].
Idzi Głowiński [1743-1745].
Antoni Kielam [1746-1748].
Wojciech Głowiński [1748-1748].
Felicjan Zawacki [1748-1749].
Antoni Kielam [1749-1750].
Mikołaj Domaniewicz [1750-1752].
Józef Drewnowicz [1752-1752].
Józef Drewnowicz [1753-1754].
Józef Drewnowicz [1754-1756].
Antoni Kielam [1760-1760].
Wojciech Głowiński [1761-1761].
Felicjan Zawacki [1761-1762].
Jan Gozdowski [1762-1763].
Felicjan Zawacki [1763-1764].
Mikołaj Domaniewicz [1764-1765].
Felicjan Zawacki [1766-1767].
Józef Michałkowicz [1767-1771].
Jan Maniński [1771-1771].
Jan Gozdowski [1772-1773].
Józef Michałkowicz [1773-1773].
Paweł Suwała [1774-1774].
Jan Maniński [1775-1777].
Aleksy Drewnowicz[4] [1775-1777].
Jakub Krzysztofarski [1777-1779].
Aleksy Drewnowicz [1779-1781].
Józef Witoński [1782-1783].
Józef Michałkowicz [1783-1785].
Aleksy Drewnowicz [1785-1786].
Piotr Drewnowicz [1786-1788].
Jan Jeżewicz [1788-1789].
Błażej Jugowicz [1790-1791].
Jan Pełzowski [1791-1792].
Piotr Zakrzewicz [1792-1793].
Michał Kuzitowicz [1793-1793].
Michał Kuzitowicz [1793-1794].
Piotr Drewnowicz [1794-1794].
Sempf [?-1797].1

Lista – lata 1800-1841

Józef Aufschlag [1800-1805].1
Tomasz Jeżewicz [1806-1806].
Piotr Drewnowicz [1807-1807].
W. Dąbkowski [1808-1808].
Antoni Czaykowski [1809-1810].
Szymon Szczawiński [1815-1819].
W. Dąbkowski [1815-1815].
Antoni Czaykowski [1815-1815].
Szymon Szczawiński [1815-1819].
Antoni Czarkowski [1819-1820].2
Antoni Czarkowski [1820-1826].
Karol Tangermann [1826-1829].2
Karol Tangermann [1829-1831].
Teodor Duczyński [1830-1831].
Karol Tangermann [1831-1841].

Lista – lata 1915-1945

Heinrich Schoppen [1915-1917].3
Leopold Skulski [1917-1918].3
Leopold Skulski [1918-1919].3
Albert Leister [1939-1939].4
Franz Schiffer [1940-1940].
Karl Marder [1940-1941].
Werner Ventzki [1941-1943].3
Otto Bradfisch [1943-1944].3
Hans Trautwein [1944-1945].3

Oznaczenia

1 – pruski królewsko-policyjny burmistrz.
2 – z-ca burmistrza, p.o. burmistrza.
3 – nadburmistrz.
4 – niemiecki komisarz miasta.

Źródło

  1. Burmistrzowie, prezydenci, komisarze i przewodniczący m. Łodzi pl.wikipedia.org stan Łodzi na dzień 14.03.2024. ↩︎

Views: 7