Łódź historia miasta poprzez wieki tom I do 1820 encyklopedia wyd. 2023

Łódź historia miasta poprzez wieki – tom I-szy do 1820 wydany w roku 2023. Wydawcą monografia z roku 2023 jest Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pod redakcją Tadeusza Grabarczyka.

Publikacja z okazji 600. urodzin Miasta Łodzi, ukazała się w jęz. polskim, licząca stron 640. Premiera publikacji odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi dn. 21.07.2023 r. Monografia obejmuje okres, jak pisze wydawca “omawiający dzieje Łodzi do 1820 r., a więc do czasów, gdy była ona jeszcze niewielkim miasteczkiem rolniczym.” Profesjonalna treść obejmująca historię Miasta Łodzi na płaszczyźnie polityczno-gospodarczo-administracyjnej, o życiu społeczności miasta Łodzi i w rejonach ościennych, z życia religijnego i oświatowego itp. itd., przez autorów i wydawcę jest wzbogacona licznymi zdjęciami, mapami czy danymi statystycznymi. Kolejny II-gi z 5-ciu tomów ukaże się w listopadzie 2023 r.

Spis treści

 • 7. Przedmowa – Prezydent miasta Łodzi.
 • 9. Przedmowa – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 11. Wstęp – Tadeusz Grabarczyk.
 • 19. Przeszłość terenów współczesnej Łodzi w badaniach archeologicznych.
 • 22. Epoka kamienia – Radosław Janiak, Paweł Zawilski.
 • 26. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza – Radosław Janiak, Paweł Zawilski.
 • 35. Okres przedrzymski i rzymski – Marek Olędzki.
 • 50. Od wczesnego średniowiecza po współczesność – Artur Ginter, Janusz Pietrzak.
 • 69. Na marginesie wielkiej polityki. Dzieje polityczne i przynależność administracyjna obszaru współczesnej Łodzi do 1793 roku – Jan Szymczak.
 • 85. Najstarsze dzieje Łodzi – Tadeusz Nowak, Alicja Szymczakowa.
 • 88. Od lokacji miasta do końca XVI wieku.
 • 139. Osadnictwo do XVI wieku – Łukasz Ćwikła, Tadeusz Nowak.
 • 139. Metryka historyczna osad.
 • 141. Dzieje osad podłódzkich.
 • 169. Obowiązki i przywileje mieszkańców.
 • 173. W latach klęsk i nieszczęść. Łódź i jej mieszkańcy w XVII i XVIII wieku – Michał Kobierecki.
 • 173. Władze, miasto i mieszkańcy.
 • 186. Gospodarka.
 • 197. Kościół, duchowni, parafianie.
 • 209. Życie codzienne.
 • 219. Sieć osadnicza na obszarze współczesnej Łodzi od XVI do schyłku XVIII wieku – Hanka Żerek-Kleszcz.
 • 246. Sieć osadnicza.
 • 246. Drogi.
 • 249. Zabudowa.
 • 262. Majątki.
 • 287. Mieszkańcy.
 • 304. Dziedzictwo.
 • 311. Pod berłem Hohenzollernów 1793–1806 – Zdzisław Włodarczyk.
 • 311. Przejście pod panowanie pruskie.
 • 316. Zmiany administracyjne.
 • 322. Łódź – mieszkańcy i ich zajęcia.
 • 338. Ustrój i finanse miejskie.
 • 344. Szkoła elementarna.
 • 347. Za rogatkami. Obszar Łodzi współczesnej w czasach pruskich.
 • 367. Schyłek „Łodzi rolniczej” 1807–1820 – Jarosław Kita.
 • 367. Powolny rozwój w czasach Księstwa Warszawskiego.
 • 388. Pod rządami króla-cara.
 • 411. Kościół w Łodzi do połowy XVI wieku – Anna Kowalska-Pietrzak.
 • 413. Parafie.
 • 425. Duchowieństwo.
 • 430. Szkoły.
 • 435. Zabytki architektury dawnej w granicach Łodzi – Piotr Gryglewski.
 • 453. Chojny.
 • 458. Mileszki.
 • 460. Łagiewniki.
 • 479. Przeszłość językowa Łodzi do początku XIX wieku.
 • 479. Język łodzian do początków XIX wieku – Marek Cybulski.
 • 488. Nazwy miejscowości i obiektów terenowych sąsiadujących z Łodzią – Elżbieta Umińska-Tytoń.
 • 513. Pieczęcie i herb Łodzi. Część 1: Do początku XIX wieku – Marek Adamczewski.
 • 527. Środowisko fizjogeograficzne Łodzi – Adam Bartnik, Krzysztof Fortuniak, Marcin Jaskulski, Piotr Kittel, Aleksander Szmidt, Wojciech Tołoczko.
 • 527. Położenie fizycznogeograficzne.
 • 531. Budowa geologiczna.
 • 534. Ukształtowanie terenu.
 • 536. Nowożytne przekształcenia budowy geologicznej i rzeźby terenu.
 • 542. Pokrywa glebowa.
 • 545. Wody podziemne.
 • 547. Wody powierzchniowe.
 • 549. Warunki klimatyczne.
 • 554. Podsumowanie.
 • 557. Aneks. Spis burmistrzów Łodzi do 1820 roku.
 • 561. Wykaz skrótów.
 • 563. Bibliografia.
 • 587. Jednostki monetarne i miary.
 • 589. Wykaz rycin.
 • 597. Wykaz kapsuł.
 • 601. Indeks osobowy.
 • 629. Indeks nazw miejscowych.

Kalendarium m. in.

Rok 2023

 • 21.07.2023, godz. 17.00. Premiera monografii pt. Łódź poprzez wieki. Historia miasta. Wydarzenie organizatorów: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Miejska w Łodzi, w Łodzi w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowa 15. Gośćmi spotkania byli prof. Tadeusz Grabarczyk – redaktor wydania monografii) i prof. Jarosław Kita – redaktor serii), a spotkanie poprowadził Ryszard Bonisławski. Niniejszemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa plenerowa, inspirowana publikacją książkową na terenie Łódzkiej Manufaktury. Partnerami owego projektu zostali: Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Miejska w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Muzeum Miasta Łodzi.

Notka informacyjna

 • Tytuł. Łódź historia miasta poprzez wieki.
 • Rok wydania. 2023.
 • Redakcja. Tadeusz Grabarczyk.
 • Wydawca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Koedycja. Biblioteka Miejska w Łodzi.
 • Partnerzy projektu. Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
 • Tom. 1-szy do 1820 roku.
 • Liczba stron. 640.
 • Język. polski.
 • Data premiery. 21.07.2021.
 • ISBN. 978-83-8331-202-6.
 • e-ISBN. 978-83-8331-203-3.

Więcej na www

 • Łódź poprzez wieki. Historia miasta – wydawnictwo.uni.lodz.pl [dostępność na dzień 27.07.2023].
 • Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 1: do 1820 roku – wydawnictwo.uni.lodz.pl [dostępność na dzień 27.07.2023].

Okładka publikacji

2023.07.21 Lodz historia miasta poprzez wieki tom 1 2023 premiera
Łódź historia miasta poprzez wieki, tom 1 2023. Strona tytułowa. Autor i wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Views: 7