Łódź historia miasta poprzez wieki tom II od 1820 do 1914 encyklopedia wyd. 2023

Łódź historia miasta poprzez wieki – tom II-gi lata 1820-1914 wydany w roku 2023. Wydawcą monografia z roku 2023 jest Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcją Jarosława Kita.

Publikacja z okazji 600. urodzin Miasta Łodzi, ukazała się w jęz. polskim, licząca stron 748. Premiera publikacji odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego dn. 21.07.2023 r. Monografia obejmuje okres, jak pisze wydawca “Drugi tom publikacji poświęcony jest dziejom Łodzi w latach 1820–1914”. 

Przed nami pozostałe trzy z pięciu tomów, i tak:

 • Tom III – Łódź poprzez wieki. Historia miasta. 1914-1945 (red. Przemysław Waingertner) ukaże się wiosną 2024 rou.
 • Tom IV – Łódź poprzez wieki. Historia miasta. Dzieje Łodzi po 1945 roku (red. Krzysztof Lesiakowski) ukaże się 29.07.2024 na zakończenie roku jubileuszowego Łodzi.
 • Tom V – Łódź poprzez wieki. Historia miasta. Suplement. (red. Mariusz Goss) będący tzw. historią mówioną – suplementem cyklu, ukaże się jesienią 2024.

Spis treści

 • 7. Wstęp (Jarosław Kita).
 • 15. Część I. Rozwój Łodzi przemysłowej w latach zaborów.
 • 163. Część II. Łodzianie.
 • 339. Część III. Przestrzeń miejska.
 • 469. Część IV. Życie łodzian w mieście przemysłowym.
 • 687. Wykaz skrótów.
 • 659. Bibliografia.
 • 689. Dawne ulice i place Łodzi.
 • 695, 711, 715. Wykaz rycin, kapsuł i tabel.
 • 717, 737. Indeks nazw osobowych i nazw miejscowości.

Kalendarium m. in.

 • 17.11.2023. Prezentacja sygnalnego egzemplarza II-go tomu publikacji pt. Łódź poprzez wieki. Historia miasta poprzez wieki, pod redakcją: Jarosław Kita i wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2023, podczas konferencji prasowej.
 • 21.11.2023. Premiera II-go tomu publikacji pt. Łódź poprzez wieki. Historia miasta poprzez wieki, pod redakcją: Jarosław Kita i wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2023 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Notka informacyjna

 • Tytuł. Łódź historia miasta poprzez wieki.
 • Rok wydania. 2023.
 • Redakcja. Jarosław Kita.
 • Wydawca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Koedycja. Biblioteka Miejska w Łodzi.
 • Partnerzy projektu. Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
 • Tom. 2-gi 1820 – 1914.
 • Liczba stron. 748.
 • Język. polski.
 • Data premiery. 21.11.2023.
 • ISBN. 978-83-8331-295-8
 • e-ISBN. 978-83-8331-296-5

Więcej na www

 • Łódź poprzez wieki. Historia miasta tom 1 i 2 wyd. 2023 – wydawnictwo.uni.lodz.pl [dostępność na dzień 26.11.2023].
 • Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 2 1820-1914 – wydawnictwo.uni.lodz.pl [dostępność na dzień 26.11.2023].
 • Łódź, która stała się „ziemią obiecaną” – premiera 2. tomu monografii – wydzfilhist.uni.lodz.pl [dostępność na dzień 26.11.2023].

Okładka publikacji

Łódź historia miasta poprzez wieki, tom 2 2023. Strona tytułowa. Autor i wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Łódź historia miasta poprzez wieki, tom 2 2023. Strona tytułowa. Autor i wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Views: 4