Spekulanctwo na żywności w Łodzi z 1863

Spekulanctwo na żywności w Łodzi stało się tematem prasowym w Łódzkiej gazecie Lodzer Anzeiger w wydaniu grudniowym 1863 roku.

Treść prasowa

“Pomimo kilkukrotnych zakazów, doszła mię wiadomość, iż spekulanci tutejsi dopuszczają się przekupni przedmiotów żywności w miejscach na targ nieprzeznaczonych, albo wychodzą po nie za Miasto, lub też przyjeżdżających na Ulicy zatrzymują, – ostatecznie przeto ostrzegam wszystkich Mieszkańców, że ktokolwiek dopuści się tego przekroczenia, bez żadnego względu ulegnie karze podług Art. 675 Ustawy Gminnej, w ilości Rubl. 5.”

Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 02.12.1863 nr 1. Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 5