Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi miesięcznik Nr 1-12 z 2009

Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi – to suplement historyczny, miesięcznik ukazujący się w 2009 roku od nr 1 do 12, w jęz. polskim, którego wydawcą jest Urząd Miasta Łodzi – Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw.

Miesięcznik ukazywał się w formie zeszytów a treścią ich ukazywano historię miasta Łodzi od jej początków aż do lat współczesnych.

Ukazało się łącznie 12 zeszytów, każdy obejmuje inny okres

 • Zeszyt nr 1. Okres od pradziejów do średniowiecza. 1.
 • Zeszyt nr 2. Okres od połowy XVI wieku do końca XVIII wieku. 1.
 • Zeszyt nr 3. Okres od początku XIX wieku. Wizja nowego miasta. 1.
 • Zeszyt nr 4. Okres pierwszej połowy XIX wieku. Narodziny przemysłu. 1.
 • Zeszyt nr 5. Okres od drugiej połowy XIX wieku. Czasy wielkiego kapitału. 1.
 • Zeszyt nr 6. Okres od drugiej połowy XIX wieku. Polski Manchester. 1.
 • Zeszyt nr 7. Okres od przełomu XIX i XX wieku. Rewolucja w Ziemi Obiecanej. 1.
 • Zeszyt nr 8. Okres od wojny do niepodległości. Miasto w latach 1914-1918. 1.
 • Zeszyt nr 9. Okres II Rzeczpospolitej. Lata 20., lata 30. XX w. 1.
 • Zeszyt nr 10. Okres czasu okupacji 1939-1945. Litzmannstadt. 1.
 • Zeszyt nr 11. Okres lat powojennych. Czasy PRL. 1.
 • Zeszyt nr 12. Okres przełomu i transformacji. Od sierpnia ’80 do końca XX w. 1.

Notka informacyjna

 • Tytuł. Ilustrowana Encyklopedia Łodzi).
 • Podtytuł. Suplement historyczny. (Nr 1-12).
 • Okres. Okres pradziejów i średniowiecza. (Nr 1).
 • Okres. Od połowy XVI wieku do końca XVIII wieku. (Nr 2).
 • Okres. Początek XIX wieku. Wizja nowego miasta. (Nr 3).
 • Okres. Pierwsza połowa XIX wieku. Narodziny przemysłu. (Nr 4).
 • Okres. Druga połowa XIX wieku. Czasy wielkiego kapitału. (Nr 5).
 • Okres. Druga połowa XIX wieku. Polski Manchester. (Nr 6).
 • Okres. Przełom XIX i XX wieku. Rewolucja w Ziemi Obiecanej. (Nr 7).
 • Okres. Od wojny do niepodległości. Miasto w latach 1914-1918. (Nr 8).
 • Okres. Okres II Rzeczpospolitej. Lata 20., lata 30. XX w. (Nr 9).
 • Okres. Czas okupacji 1939-1945. Litzmannstadt. (Nr 10).
 • Okres. Lata powojenne. Czasy PRL. (Nr 11).
 • Okres. Przełom i transformacja. Od sierpnia ’80 do końca XX w. (Nr 12).
 • Wydawca. Urząd Miasta Łodzi – Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw. (Nr 1-12).
 • Rok wyd. 2009. (Nr 1-12).
 • Miejsce wyd. Łódź. (Nr 1-12).
 • Nr wyd. 1-12. (Nr 1-12).
 • Redakcja. Arkadiusz Grzegorczyk. (Nr 1-12).
 • Koncepcja. Arkadiusz Grzegorczyk. (Nr 1-12).
 • Opracowanie. Arkadiusz Grzegorczyk. (Nr 1-12).
 • Projekt graficzny. Paweł Kawiński. (Nr 1-12).
 • Skład. Paweł Kawiński. (Nr 1-12).
 • Druk i oprawa. WIST. (Nr 2-5).
 • Język. polski. (Nr 1-12).
 • Ilość stron. 32. (Nr 1-8).
 • Ilość stron. 28. (Nr 9, 11).
 • Ilość stron. 24. (Nr 10, 12).
 • Typ. miesięcznik. (Nr 1-12).
 • ISSN. 1731-092X. (Nr 1-12).

Więcej na www

 • Ilustrowana Encyklopedia Łodzi uml.lodz.pl, stan na dzień 26.05.2020.

Okładki publikacji

Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 01-12 - strony tytułowe. Autor Urząd Miasta Łodzi.
Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 01-12 – strony tytułowe. Autor Urząd Miasta Łodzi.

Views: 14