Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wydana z okazji XXXV Lecia 1903-1938 książka z 1938

Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wydana z okazji XXXV Lecia 1903-1938 publikacja wydana w Łodzi 1938 roku, współtwórcy i redaktora Dawida Daniuszewskiego. Publikacja ukazała się drukiem I. Landau w Łodzi w jęz. polskim.

Cytaty ze wstępu do publikacji

Niemal do końca lat dziewięćdziesiątych wieku ubiegłego nie było w Łodzi zorganizowanego ogniska szachowego. Życie szachowe ówczesnego „polskiego Manchesteru” skupiało się w nieistniejących już dziś cukierniach, gdzie w dusznej atmosferze kawiarnianej miłośnicy gry królewskiej staczali swe boje. Pierwszym ważniejszym wydarzeniem w ówczesnym życiu szachowym Łodzi był przyjazd arcymistrza paryskiego D. Janowskiego, w r. 1899. Zmierzenie się z Janowskim w kilku symultanach i licznych partiach wolnych przekonało łodzian, że mają w swym gronie graczy wysokiej miary, i posłużyło im za bodziec do zerwania z dyletantyzmem. Świadomość talentów obudziła ambicje. Jeszcze w tym samym roku zostaje rozegrany, oczywiście w cukierni, pierwszy turniej szachowy, w którym bierze udział 20 najsilniejszych podówczas szachistów łódzkich. O turnieju tym, który pośrednio przyspieszył konsolidację szachistów łódzkich, doszły nas niestety bardzo skąpe wiadomości. Wiemy o nim jedynie, gdzie miał miejsce i jaka była kolejność nagród; (I — Ch, Janowski, a następne — S. Rozenblat, I. Abkin, M. Grawe i M. A. Weinreich, obecny prezes Łódzkiego Tow. Zwolenników Gry Szachowej)…. Łódź, w grudniu 1938 r.

Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wydana z okazji XXXV Lecia 1903-1938. Dostępność: polona.pl.

Zawartość treści

Spis treści

1903-1938 (III-XX).

 • Z dziejów Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej.

Dział partii (1-173).

 • Grana 1903. Nr 1 Partia Włoska. Nr 2 Sycylijska. Nr 3 Hetmańska.
 • Grana 1904. Nr 4 Holenderska. Nr 5 i 6 Francuska.
 • Grana 1905. Nr 7, 8, 9, 10, 11 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 12, 13, 14, 15, 16 Nieprzyjęty gambit duński.
 • Grana 1906. Nr 17, 18, 25, 27, 28 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 19 Indyjska. Nr 20, 24 Francuska. Nr 21 Hiszpańska. Nr 22 Partia Włoska. Nr 23 Debiut Bird’a. Nr 26 Hetmańska. Nr 29 Wiedeńska.
 • Grane 1907. Nr 30, 31, 32, 34, 35, 36 Nieprzyjęty gambit królewski. Nr 33 Partia Włoska.
 • Grane 1908. Nr 37 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 38 Hetmańska.
 • Grane 1909. Nr 39 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Grane 1910. Nr 40 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Grane 1912. Nr 41, 42, 43 Hiszpańska.
 • Grane 1913. Nr 44 Francuska. Nr 45 Hiszpańska.
 • Grane 1914. Nr 46 Czterech skoczków. Nr 47 Hiszpańska. Nr 48, 49 Nieprzyjęty gambit królewski.
 • Grane 1915. Nr 50 Nieprzyjęty gambit królewski.
 • Grane 1916. Nr 51 Francuska. Nr 52 Czterech skoczków. Nr 53, 54 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Grane 1917. Nr 55 Gambit środkowy.
 • Grane 1922. Nr 56 Holenderska. Nr 57 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 58 Hiszpańska. Grane 1923. Nr 59 Sycylijska. Nr 60 Holenderska. Nr 61 Hiszpańska. Nr 62 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 63 Francuska. Nr 64 Gambit szkocki. Grane 1924. Nr 65 Holenderska. Nr 66 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 67 Francuska. Nr 68, 69 Partia Włoska. Nr 70 Obrona Alechina.
 • Grane 1925. Nr 71 Sycylijska. Nr 72 Debiut gońca królewskiego. Nr 73 Hetmańska. Nr 74 Czterech skoczków.
 • Grane 1926. Nr 75 Sycylijska. Nr 76 Indyjska. Nr 77 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 78 Holenderska.
 • II-gi turniej o mistrzostwo Polski. Grane 1927. Nr 79 Caro Cann. Nr 80 Czterech skoczków. Nr 81 Partia angielska. Nr 82, 94 Holenderska. Nr 83, 86, 91, 93 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 84 Wiedeńska. Nr 85, 87, 90, 92 Indyjska. Nr 88 Debiut Reti’ego. Nr 89 Obrona budapesztańska.
 • Turniej o mistrzostwo Łodzi. Grane 1928. Nr 95 Sycylijska. Nr 96, 98 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 97 Indyjska.
 • Grane 1928. Nr 99 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 100 Indyjska.
 • Grane 1929. Nr 101 Hetmańska.
 • Turniej o mistrzostwo Łodzi. Grane 1930. Nr 102, 104 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 103 Sycylijska.
 • Grane 1931. Nr 105 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 106, 107 Hetmańska. Nr 108 Hiszpańska. Nr 109, 110 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Turniej o mistrzostwo Łodzi. Grane 1931. Nr 111 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Grane 1931. Nr 112 Partia Włoska. Nr 113 Partia budapesztańska.
 • Turniej o mistrzostwo Łodzi. Grane 1932. Nr 114, 115 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Turniej o mistrzostwo Łodzi. Grane 1934. Nr 116 Indyjska. Nr 117, 119 Hetmańska. Nr 118 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Turniej eliminacyjny. Grane 1935. Nr 120, 121 Hetmańska. Nr 122, 126 Indyjska. Nr 123, 128 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 124, 127 Francuska. Nr 125 Caro Kann.
 • I-szy międzynarodowy turniej w Łodzi (142-163). Nr 129, 139, 141 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 130, 132, 137, 140 Hetmańska. Nr 131 Holenderska. Nr 133, 134, 142 Indyjska. Nr 135 Caro Kann. Nr 136 Partia Angielska. Nr 138 Obrona budapesztańska.
 • Turniej o mistrzostwo Łodzi. Grane 1936. Nr 143 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 144 Partia angielska.
 • Grana w 1936. Nr 145 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Turnmiej misztrzów 1936. Nr 146 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 147 Indyjska. Nr 148 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Turniej o misztrzostwo Łodzi 1937. Nr 149 Caro Kann. Nr 150 Hetmańska. Nr 151, 152 Nieprzyjęty gambit hetmański.
 • Grana w turnieju klubowym 1937. Nr 153 Hiszpańska.

Oraz

 • Skorowidz (liczby wskazują numery partii).
 • II Międzynarodowy Jubileuszowy Turniej Szachowy w Łodzi w 1938 r.
 • Wynika II-go Międzynarodowego Jubileuszowego Turnieju Szachowego w Łodzi w 1938 r. (1-71). Nr 1, 41, 68, 69, 84 Gambit hetmański. Nr 2, 16, 31, 44, 56, 59, 66, 76, 91, 108, 117, 119 Francuska. Nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 64, 67, 71, 78, 81, 87, 89, 93, 96, 97, 100, 102, 109, 100, 111, 114, 120 Nieprzyjęty gambit hetmański. Nr 6 Wiedeńska. Nr 10, 13, 20, 23, 27, 30, 37, 65, 75, 80, 82, 95, 101, 104, 112 Indyjska. Nr 14 Holenderska. Nr 18 Włoska. Nr 21, 26, 28, 43, 46, 58, 62, 73, 77, 88, 92, 104, 106, 107 Sycylijska. Nr 29 Obrona Philidora. Nr 32, 51, 53, 70, 79, 85, 94, 98, 103, 115 Hetmańska. Nr 36, 47 Caro Kann. Nr 55, 72, 90 Ben Oni. Nr 61 Obrona Alechina. Nr 74 Partia angielska. Nr 83, 86, 113 Debiut Reti’ego. Nr 99, 116 Obrona Nimcowicza. Nr 118 Hiszpańska.
 • Tabela orientacyjna. Ułożył P. Katajew (72).
 • Studia szachowe S. Kozłowskiego (73-80).
 • S. Kozłowski.
 • Nr 1 i 2 Głos Poranny – 1930 r. i 1931 r. Nr 3 Wiener Schachzeitung 1932 r. Nr 4 Świat Szachowy 1933 r.
 • Rozwiązanie nr 1, 2, 3, 4.
 • Nr 5, 6, 7 oryginalne. Nr 8 Świat Szachowy 1932.
 • Rozwiązanie nr 5, 6, 7, 8.
 • Nr 9 Świat Szachowy 1932, Nr 10, 11, 12 oryginalne.
 • Rozwiązanie nr 9, 10, 11, 12.

Spis ilustracji

 • M. A. Weinreich Prezes Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej.
 • Godło Ł. T. Z. G. Sz.
 • Znaczek wydany z okazji XXXV lecia Ł. T. Z. G. Sz.
 • Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wraz z członkami honorowymi, pp. prezesem Rozenblatem i mistrzem Przepiórką.
 • Ch. Janowski b. prezes Ł. T. Z. G. Sz.
 • M. Grawe b. prezes Ł. T. Z. G. Sz.
 • S. Rozenblat b. prezes Ł. T. Z. G. Sz.
 • Piątka pozostała z grona założycieli Ł. T. Z. G. Sz. w dniu uroczystości 35-Lecia Towarzystwa. Stoją od lewej: pp. S. Rozenblat i wiceprezes M. Ch. Halpern, siedzą: pp. N. Folman, prezesa M. A. Winreich i p. K. Lewinton.
 • Komisja szachowa Ł. T. Z. G. Sz. w roku jubileuszowym stoją od lewej: p. Landau i Szestkowski. Siedzą: p. Forlan, p. prezes Weinreich i inż. Krakowski.
 • A. Rubinsztajn, H. Salwe.
 • D. Daniuszewski.
 • G. Rotlewi.
 • Mecz Łódź-Warszawa w r. 1922.
 • Otwarcie II Turnieju o mistrzostwo Polski na r. 1927 w Łodzi pod protektoratem p. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Otwarcia dokonał w zastępstwie p. Marszałka p. Wojewoda Jaszczołt, w obecności generała Małachowskiego, prezydenta m. Łodzi, inż. Wojewódzkiego, prezesa Polskiego Zwiqzku Szach Żabińskiego, pułk. dypl. Dr. Mariana Steifera, mistrza Przepiórki i innych.
 • Uczestnicy II Turnieju Szachowego o mistrzostwo Polski na r. 1927 w Łodzi pod protektoratem p. Marszałka Józefa Piłsudskiego. stoją od lewej: p. p. Frydman, Łowcki, Makarczyk, Daniuszewski, Kleczyński, Bias, Kolski, Chwojnik, Kremer i Dr. Kon; siedzą: p. p. Hirszbajn, Rubinsztajn, prezes Rozenblat, Dr. Tarrakower i prezes Weinreich.
 • II Turniej o mistrzostwo Polski na r. 1927 w Łodzi pod protektoratem p. Marszałka Józefa Piłsudskiego (partia Rubinsztajn – Dr. Tartakower).
 • I Ogólnopolski Turniej Eliminacyjny w Łodzi w 1935 r. stoją: uczestnicy turnieju; siedzą od lewej: czł. zarz. M. Ch. Halpern, prezes S. Rozenblat, prezes M. A. Weinreich i czł. zarz. p. Hilary Małachowski.
 • Otwarcie I Międzynarodowego Turnieju Szachowego w Łodzi 1935 r. Stoją: uczestnicy turnieju, siedzą od lewej: p. p. prezes M. A. Weinreich, Orlański, prezes Kazimierz Piłsudski, starosta Dr. Wrona, prezydent m. Łodzi inż. W. Głazek, mistrz D. Przepiórka, radca Pawłowski oraz czł. zarz. p. Małachowski.
 • Przemówienie powitalne p. prezesa M. A. Weinreicna przed otwarciem turnieju. Siedzą od lewej: pp. Kazimierz Piłsudski, mistrz D. Przepiórka, p. Orlański, starosta Dr. Wrona, prezydent m. Łodzi pułk. Głazek i radca Tadeusz Pawłowski.
 • I Międzynarodowy Turniej Szachowy w Łodzi w 1935 r. stoją: uczestnicy turnieju; siedzą od lewej: p. p. czł. zarz. Małachowski, mistrz Przepiórka, prezes Weinreich, wicepr. Halpern, kier. turn. Katajew i czł. kom. szach, inż. Krakowski.
 • I Międzynarodowy Turniej Szachowy w Łodzi w r. 1935. (partia Steiner — Dr. Tartakower).
 • Uczestnicy Turnieju Mistrzów w Łodzi w grudniu 1936 r. stojq od lewej: p. p. Apel, Kolski, Frydman, kier. turn. Katajew, Szpiro i Gerstenfeld siedzq: p. p. NajdorF, Frydman (z Warszawy), prezes Weinreich i Regedziński.
 • Turniej mistrzów w Łodzi w grudniu 1936 r. bankiet pożegnalny.
 • Akademia jubileuszowa z okazji XXXV-lecia Ł. T. Z. G. Sz. w dniu 20 marca 1938 r.
 • Otwarcie II Międzynarodowego Jubileuszowego Turnieju Szachowego w Łodzi w marcu 1938 r. pod protektoratem p. Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka. Otwarcia dokonał pułk. dypl. Dr. Marjan Steifer. Obok stoją Vera Menchik, prezes M. A. Weinreich i p. Starosta Dr. Henryk Mostowski.
 • Sala turniejowa.
 • Dogrywanie niedokończonych partii.
 • Zwycięzcy turnieju Stojq od lewej: Pirc, zdobywca I nagrody, mistrz Przepiórka, Dr. Tartakower (II nagroda), i Gerstenfeld (VI nagroda). Siedzą: M. A. Weinreich i kier, turnieju pułk. dypl. Dr. Marian Steifer.
 • II Międzynarodowy Jubileuszowy Turniej Szachowy w Łodzi w marcu 1938 r. Bankiet pożegnalny Stoję od lewej: czł. zarządu Frydman, mistrz Dr. Tartakower i czł. zarządu p. Fuks. Siedzą: radca Tadeusz Pawłowski, Vera Menchik, prezes M. A. Weinreich, pułk. dypl. Dr, Marian Steifer oraz członek zarządu p. J. Leszczyński.
 • S. Kozłowski.
 • Akademia z okazji 25-lecia Ł. T. Z. G. Sz. w listopadzie 1928 r.
 • P. minister Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski przy partii szachów z p. prezesem Kaz. Piłsudskim w lokalu Towarzystwa w dniu 16 lutego 1935 r.
 • 75-lecie p. prezesa M. A. Weinreicha (przemówienie powitalne).
 • Wręczenie p. prezesowi, ufundowanego przez Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szach, pucharu przechodniego imienia M. A. Weinreicha.

Notka informacyjna

Tytuł. Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wydana z okazji XXXV Lecia 1903-1938.
Współtwórca. Dawid Daniuszewski (1885-1944).
Redakcja. Dawid Daniuszewski (1885-1944).
Wydawca. Łódź; I. Landau.
Miejsce i data. Łódź, 1938.
Druk. I. Landau w Łodzi.
Skład / wykonanie całości. I. Grinfeld.
Źródło. Biblioteka Narodowa.
Język. Polski.
Zdjęcia. Archiwum zdjęć Ł. T. Z. G. Sz.
Typ. Książka.
Prawa dostępu. Dostęp otwarty.
Dostępność. polona.pl.

Galeria

Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wydana z okazji XXXV-lecia 1903-1938 - okładka książki .Zbiory CBN Polona.
Księga jubileuszowa Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej wydana z okazji XXXV-lecia 1903-1938 – okładka książki .Zbiory CBN Polona.
Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej - godło i znaczek z okazji XXXV-lecia 1903-1938. Księga Jubileuszowa - Zbiory CBN Polona.
Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej-godło i znaczek z okazji XXXV-lecia 1903-1938. Księga Jubileuszowa – Zbiory CBN Polona.

Views: 15