Towarzystwo Kredytowe m. Łodzi

Towarzystwo Kredytowe m. Łodzi wraz z zajmowanym obiektem mieściło się w Łodzi przy ul. Pomorska 21.

Z prasy Łódzkiej m. in.

  1. Dom Towarzystwa Kredytowego Pomorska 21 – „VIRIBUS UNITIS”, czyli „wspólnymi siłami” – te łacińskie słowa znajdujące się na płaskorzeźbie we frontonie odnoszą się do idei towarzystwa, które założono, by udzielać pożyczek na cele budowlane. [1]

Z publikacji m. in.

  1. Wydawca publikacji pt. Czas kalendarz zamieścił obszerny artykuł pt. “O pożyczkach Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi”, na wstępie pisząc m. in. – cytat “Towarzystwo Kredytowe m. Łodzi udziela pożyczek na nieruchomości, znajdujące się w m. Łodzi (projektowane jest i w Zgierzu) i mające uregulowaną hipotekę. Pożyczka składa się z dwóch pozycji: 1) pożyczki udzielonej na budowle, 2) Pożyczki udzielonej na place. Ustawa Towarzystwa wymienia trzy rodzaje pożyczek: 1)pierwotną, 2)dodatkową i 3) odnowioną.”. Pełną treść “O pożyczkach Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi” zamieściłem na końcu niniejszej strony o tej samej nazwie w formacie PDF. [2]

Źródło

  1. Artykuł pt. Hilary Majewski – projektant najsłynniejszych łódzkich budynków czy… carski szpieg? (aut. Z.B.; wyd. portal internetowy Łódź.pl; dn. 08.05.2022; Kolumna Historia Łodzi). ↩︎
  2. Czas kalendarz na rok 1900, str. 75-80. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Treść O pożyczkach Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi

Views: 5