Drukarnia Lodzer Zeitung Łódź Konstantynowska

Drukarnia Lodzer Zeitung Jana Petersilge mieściła się przy ul. Konstantynowska 320b w Łodzi, działając m. in. w roku 1893. Zatrudniała 25 pracowników (1893). 1

Źródło.

  1. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎