Drukarnia Lodzer Tageblatt Łódź Dzielna

Drukarnia Lodzer Tageblatt Leopolda Zonera mieściła się przy ul. Dzielna 1358 w Łodzi, działając m. in. w roku 1893. Zatrudniała 15 pracowników (1893). 1

Źródło.

  1. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎