Hotel Petersburski Łódź Piotrkowska

Hotel Petersburski istniał w Łodzi przy ul. Piotrkowska 252 (nr hip.) m. in. w latach 1888-1893. 1, 2

Źródło.

  1. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 4