Tablica upamiętniająca studenckie protesty 1968 w Łodzi Matejki 34-38

Tablica upamiętniająca studenckie protesty w marcu roku 1968 w obronie wolności słowa i autonomii szkół wyższych. Umieszczona jest na ścianie budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 34/38 w Łodzi. Odsłonięcia dokonano w marcu roku 2018, a upamiętniła owe wydarzenia łódzka społeczność akademicka. Uroczystego odsłonięcia dokonał Rektor UŁ prof. Antoni Różalski.

Tablica Biblioteka Uniwersytetu Lodzkiego Matejki 32 38 2022.06.15 01
Tablica upamiętniająca studenckie protesty 1968 w Łodzi Matejki 34-38.
Zdjęcie Krzysztof Sadłowski 15.06.2022.

“W TYM MIEJSCU W MRACU 1968 R. ŁÓDZCY STUDENCI PROTESTOWALI W OBRONIE WOLNOŚCI SŁOWA I AUTONOMII SZKÓŁ WYŻSZYCH. PRZECIWSTAWILI SIĘ BRUTALNOŚCI WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH ORAZ SZERZENIU NIENAWIŚCI PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU. W WYNIKU ROZPĘTANEJ PRZEZ WŁADZE KAMPANII ANTYSEMICKIEJ I ANTYINTELIGENCKIEJ TYSIĄCE POLAKÓW ZOSTAŁO ZMUSZONYCH DO OPUSZCZENIA SWOJEJ OJCZYZNY. PRZEZ KRAJ PRZETOCZYŁA SIĘ FALA CZYSTEK, KTÓRA DOTKNĘŁA TAKŻE ŁÓDZKIE UCZELNIE. PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY DOŚWIADCZYLI PRZEMOCY, SZYKAN I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA ŁODZI MARZEC 2018”

Treść z tablicy

Views: 8