Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897

Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na tok 1897 – ukazał się nakładem księgarza Cezarego Rychera w Łodzi na rok 1897. Dotychczas nakładem księgarza ukazał się kalendarz na rok 1893.

Historia m. Łodzi w publikacji

 • Poczty. Ruch poczt w Łodzi.
 • Taryfa domów m. Łodzi z wykazem numerów policyjnych i hipotecznych oraz rewirów sądowych i cyrkułów policyjnych, z zastosowaniem najnowszych zmian.
 • Informacje. Podatek od mieszkań. Główniejsze punkta ustawy, tego podatku dotyczącej w tym m. in. czynsz dzierżawny roczny dla Łodzi, Wyższa 6 letnia Szkoła Rzemieślnicza w Łodzi oraz taksa dla dorożkarzy w mieście Łodzi.
 • Rozkład jazdy pociągów kolei Łódzkiej i najważniejszych innych, znajdujących się w komunikacji z Łodzią od 27 października 1896 r. na sezon zimowy.
 • Z roku na rok. Sprawy przemysłowe. Innowacyjne municypalne i społeczne. Sprawy dobroczynne. Tramwaje. Sztuka. Z teatru (autor. Arg.).
 • Przewodnik Łódzki, w tym dział adresowy ogólny, agentury i agenturowo-komisowe domy, firmy handlowe w Łodzi, firmy fabryczne i przemysłowe w Łodzi, firmy handlowe wg branży, firmy fabryczne i zakłady przemysłowe wg branży.

Spis treści

 • I. Ogłoszenia.
 • Rosyjski Cesarski Dom.
 • Dni galowe dworskie.
 • 4-5. Epoki główne. Zaćmienia.
 • Kalendarz i notatnik miesięczny.
 • Wykaz alfabetyczny świętych i świąt na rok 1897, z wykazem dnia i miesiąca.
 • Kalendarze różne.
 • Dział metrologiczny.
 • Dział handlowy. Opłaty Galicyjskie. Taryfa opłat semplowych.
 • Wykaz większych miast i osad Państwa Rosyjskiego z wymienieniem ludności, odległości od Warszawy i opłaty pocztowej za przesyłki.
 • Ogólna tryfa celna wydana przez Departament Opłat Celnych.
 • Tara celna.
 • Skorowidz do taryfy celnej.
 • Koleje.
 • Poczty. Ruch poczty w Łodzi.
 • Taryfa domów m. Łodzi z wykazem numerów policyjnych i hipotecznych oraz rewirów sądowych i cyrkułów policyjnych, z zastosowaniem najnowszych zmian (z podaniem właścicieli domów).
 • Informacje. Podatek od mieszkań. Główniejsze punkta ustawy, tego podatku dotyczącej.
 • Feljeton Łodzianina. Currieulum vitae (kartka z kalendarza).
 • Wiersz “Fragment biblijny”.
 • Obraz do miasteczka “Joasia”.
 • Wiersz “Na ludową nutę”.
 • Część błędnym.
 • Wiersz “Na Anioł Pański”.
 • Panicz.
 • Z roku na rok. Sprawy przemysłowe. Innowacje municypalne i społeczne. Sprawy dobroczynne.
 • Tramwaje. Sztuka. Z teatru.
 • Przewodnik Łódzki. Dział adresowy ogólny.
 • Agentury i Agenturowo-Komissowe domy.
 • Firmy handlowe w Łodzi.
 • Firmy fabryczne i przemysłowe w Łodzi.
 • Firmy handlowe podług branży.
 • Firmy fabryczne i zakłady przemysłowe podług branży.
 • Ogłoszenia.

Notka informacyjna

Tytuł. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897.
Nakład. Cezary Richter (księgarz).
Miejsce i rok wydania. Łódź, 1897.
Ilość stron. 237 (wersja PDF).
Język. polski.
Typ. czasopismo, kalendarz.
Dostępność. WBP w Łodzi.
Lokalizacja. WBP w Łodzi.
Prawa. domena publiczna.

Zdjęcie

Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897 - strona tytułowa. Zbiory WBP w Łodzi.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897 – strona tytułowa. Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 11