Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893

Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – ukazał się nakładem księgarza Cezarego Rychera w Łodzi, drukiem zajęła się Drukarnia Rudolfa Luthera w Łodzi.

Spis treści

 • Biesiada literacka. Najtańsza ilustracja Polska.
 • Ogłoszenia.
 • Alfabetyczny wykaz firm ogłoszonych w kalendarzu po tekście.
 • Alfabetyczny wykaz firm ogłoszonych przed tekstem.
 • Spis rzeczy. Część kalendarska. Dział astronomiczno-metorologiczny. Dział metorologiczny.
 • Dział handlowy. Koleje. Poczty.
 • Dział fabryczny. Felieton kalendarza. Z higieny.
 • Ogłoszenia.
 • Dom Cesarsko-Ruski.
 • Dzni galowe dworskie.
 • Notatnik kalendarza.
 • Imiona słowiańskie.
 • Wykaz alfabetyczny.
 • Ewangele na wszystkie niedziele i uroczystości w roku 1893.
 • Ruch Poczty w Łodzi.
 • Wykaz zakłądów przemysłowych, w których czasowo dozwolone zostały niektóre ulgi od przepisów o pracy małoletnich, jak również przedsiębiorstw i oddzielnych robót, przy których bezwarunkowo zabroniona została praca małoletnich.
 • Historia fabryk w Łodzi. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych Karola Scheiblera w Łodzi.
 • Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowych Juliusza Heinzla w Łodzi.
 • Przędzalnia Bawełny, Tkalnia Mechaniczna, Blicharnia i Apretura Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych Heinzla i Kunitzera w Widzewie pod Łodzią.
 • Nowiny statutowe.
 • Ambulatorium bezpłatne Czerwonego Krzyża.
 • Pierwsza Wystawa Ogrodnicza w Łodzi.
 • Z roku na rok.
 • Felieton Łodzianina. Jeden dzień w Łodzi (wrażenia lekkiego feletionisty).
 • Wiersz p. Scherzo.
 • To już przeszło. Nowela Michała Wołowskiego.
 • Mój pierwszy utwór. Ze wspomnień niedoszłej literatki.
 • Pąsowa róża. Przez Ursyna.
 • Wiersz pt. Po złotym śnie.
 • Po latach piętnastu. Obrazek przez Erte.
 • Wiersz pt. Bez tytułu.
 • Z higieny. Higiena zębów.
 • Taryfa domów miasta Łodzi porządkiem hypotecznympodług najnowszych zmian poprawiona i uzupełniona. Stara Wieś. Bałuty.
 • XXIX. Skorowidz ulic do taryfy hypotecznej miasta Łodzi.
 • XXXII. Taryfa ulic z wykazem numerów podług podziału na rewiry Sędziów Pokoju.
 • XXXVII. Przewodnik Łódzki.
 • Fabryki i Zakłady przemysłowe w Łodzi.
 • Firmy handlowe w Łodzi.
 • Adresy ogólne.
 • Ogłoszenia.

Spis ilustracji

 • Mapka dróg żelaznych Guberni Królestwa Polskiego.
 • Przędzalnia Bawełny, Tkalnia Mechaniczna, Blicharnia i Apretura Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych Heinzla i Kunitzera w Widzewie pod Łodzią.
 • Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowych Juliusza Heinzla w Łodzi.
 • Zakład Główny Juliusza Heinzla w Łodzi.
 • Farbiarnia i Apretura.
 • Domy familijne.
 • XXXVI. Plan Teatru Polskiego Victoria.

Publikacje nt. historii m. Łodzi

 • Ruch poczt w Łodzi (str. 100-109). Publikacja zawiera treści m. in. o listach rekomendowanych, zwyczajnych czy otwartych, o przesyłkach, o pakietach pieniężnych, o odbiorze korespondencji czy o nowych przepisach pocztowych oraz z wyciągu z przepisów telegraficznych.
 • Historja fabryk w Łodzi. Towarzystwo Akcyjne wyrobów bawełnianych Karola Scheiblera w Łodzi (str. 129-133.).
 • Historja fabryk w Łodzi. Towarzystwo Akcyjne zakładów przemysłowych Juliusza Heinzla w Łodzi (str. 135-137).
 • Historja fabryk w Łodzi. Przędzalnia bawełny, tkalnia mechaniczna, blicharnia i apretura Towarzystwa Akcyjnegp Wyrobów Bawełnianych Juliusza Heinzla i Juliusza Kunitzera w Widzewie pod Łodzią (str. 138-139).
 • Nowiny statutowe (str. 140-142). Treścią jest Ustawa Łódzkiego Towarzystwa Śpiewackiego Lutni.
 • Ambulatoryum bezpłatne Czerwonego Krzyża (str. 143-147). Treść dotyczy Łódzkiego Oddziału Czerwonego Krzyża i urządzonej i otwartej bezpłatnej lecznicy w 1890 roku.
 • Pierwsza wystawa ogrodnicza w Łodzi – autor Z. J. N., Łódź we wrześniu 1892 r. (str. 148-152).
 • Z roku na rok. Z ruchu: ekonomicznego, korporacyjnego, artystycznego i umysłowego. Sprawy i fakty miejskie i miejscowe. Szkolnictwo – autor Zygmunt Józef Naimski (str. 153-218).

Notka informacyjna

Tytuł. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na tok 1893.
Nakład. Cezary Richter (księgarz).
Miejsce i rok wydania. Łódź, 1893 (V rok).
Druk. Drukarnia Rudolfa Luthera, Łódź.
Język. polski.
Ilość stron. 222 (wersja PDF).
Typ. kalendarz adresowy, kalendarz informacyjny.
Dostępność. WBP w Łodzi.
Zbiory. WBP w Łodzi.
Prawa. domena publiczna.

Strona tytułowa publikacji

Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 - strona tytułowa. Zbiory WBP w Łodzi.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – strona tytułowa. Zbiory WBP w Łodzi.

Views: 12