Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi Nr 1-12 wyd. z 2008-2015

Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi jest jednotomową i bogato ilustrowaną polskojęzyczną encyklopedią, publikowaną w Łodzi w latach 2008-2015.

Wydawcą encyklopedii jest Urząd Miasta Łodzi (Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw (nr: 1-8) i Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej (nr: 9-12), pod redakcją naczelną w osobie Arkadiusza Grzegorczyka (nr: 1-12) i redaktora wydania Andrzeja Janeckiego (nr: 9-10). Publikacja w wydaniu książkowym w roku 2015 zgrupowała zawartość 12-stu zeszytów w jeden tom.

Pełna lista tytułów tematycznych wg zeszytów od nr 1 do nr 12

 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 1 – Od pradziejów do średniowiecza.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 2 – Od połowy XVI wieku do końca XVIII wieku.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 3 – Początek XIX wieku. Wizja nowego miasta.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 4 – Pierwsza połowa XIX wieku. Narodziny przemysłu.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 5 – Druga połowa XIX wieku. Czasy wielkiego kapitału.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 6 – Druga połowa XIX wieku. Polski Manchester.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 7 – Przełom XIX i XX wieku. Rewolucja w Ziemi Obiecanej.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 8 – Od wojny do niepodległości. Miasto w latach 1914-1918.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 9 – Okres II Rzeczpospolitej. Lata 20., lata 30. XX w.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 10 – Czas okupacji 1939-1945. Litzmannstadt.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 11 – Lata powojenne. Czasy PRL.
 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi nr 12 – Przełom i transformacja. Od sierpnia ’80 do końca XX w.

Spis treści – podano nr zeszytu

3. Łódź – informacje ogólne (nr 1).
4. Warunki naturalne (nr 1).
9. Pradzieje obszaru Łodzi (nr 1).
12. Geneza nazwy Łódź (nr 1).
14. Łódź w dobie średniowiecza (nr 1).
16. Szlaki i miasta wokół Łodzi (nr 1).
18. Pierwsza wzmianka o Łodzi (nr 1).
21. Dokumenty lokacyjne miasta (nr 1).
27. Życie rolniczego miasta (nr 1).
32. Legenda Janusza (nr 1).
33. Łódź rolnicza w XVI wieku (nr 2).
37. Wsie podłódzkie w XVI wieku (nr 2).
41. Wiek XVII – rozwój i klęski (nr 2).
46. Miasto w XVII i XVIII wieku (nr 2).
52. Klucz łódzki i okolice – XVIII w. (nr 2).
58. Łagiewniki – polskie Loreto (nr 2).
60. Zmierzch Łodzi feudalnej (nr 2).
62. Legenda Jasia sieroty z Chojen (nr 2).
63. U schyłku rzeczypospolitej (nr 3).
64. Łódź pod zaborem pruskim (nr 3).
67. Czasy Księstwa Warszawskiego (nr 3).
69. Początki szybszego rozwoju (nr 3).
74. Regulacja Starego Miasta (nr 3).
76. Wielka karta rozwoju Łodzi (nr 3).
78. Budowa nowego Miasta (nr 3).
80. Pierwsza faza przemysłowa 1823-1824 (nr 3).
84. Osada przemysłowa Łódka (nr 3).
90. Trzeci łódzki ratusz (nr 3).
91. Narodziny ulicy Piotrkowskiej (nr 3).
92. Legenda „Panny Piotrkowskiej” (nr 3).
93. Od rolnictwa do przemysłu (nr 4).
94. Manufaktury (nr 4).
96. Pierwsi przemysłowcy w Łodzi (nr 4).
102. Skutki nocy listopadowej (nr 4).
104. Powstanie Nowej Dzielnicy (nr 4).
106. Plan Miasta Łodzi (nr 4).
108. Wełna, bawełna, len… (nr 4).
113. Obrazki z życia Łodzi (nr 4).
118. Gdy wszystko było pierwsze (nr 4).
120. Imperium Ludwika Geyera (nr 4).
122. Podkowa szczęścia i złote ruble (nr 4).
123. Gdy w Łodzi zrobiło się ciasno (nr 5).
124. Czasy niepokojów i buntu (nr 5).
126. Powstańcy styczniowi w Łodzi (nr 5).
128. Od kryzysu do… Kryzysu (nr 5).
130. Bractwa i inne rozrywki (nr 5).
132. Stare miasto i Bałuty Nowe (nr 5).
134. Szkoły potrzebne od zaraz (nr 5).
135. Rozwój przemysłu fabrycznego (nr 5).
137. Handlowy pejzaż miasta (nr 5).
140. Nowe technologie i fabryki (nr 5).
142. Kolej warszawsko-wiedeńska (nr 5).
143. Miasto z cegły i drewna (nr 5).
146. Pierwsze fortuny i fortele… (nr 5).
150. Królestwo Karola Scheiblera (nr 5).
152. Jak w fabryce bies parą buchał (nr 5).
153. Pożegnanie Łodzi rolniczej (nr 6).
155. Budowa wielkiego miasta (nr 6).
156. W wielonarodowym tyglu (nr 6).
158. Ulice tkaczy i miasto kominów (nr 6).
160. Wielki przemysł, wielki handel (nr 6).
165. Król bawełny – Karol Scheibler (nr 6).
168. Miasto wielu wyznań (nr 6).
170. Inwestycje, interesy i kredyty (nr 6).
171. Prezydenci Łodzi w XIX wieku (nr 6).
172. Pałace łódzkich magnatów (nr 6).
175. Kamienice w pejzażu Łodzi (nr 6).
178. Światła wielkiego miasta (nr 6).
180. Nieco kultury po trudach pracy (nr 6).
182. Trudne początki prasy łódzkiej (nr 6).
184. Potentat Izrael K. Poznański (nr 6).
186. Kołowrotek do pieniędzy… (nr 6).
187. Budowa infrastruktury miasta (nr 7).
192. Wrzenie – bunt łódzki 1892 r. (nr 7).
193. Łódź w ogniu rewolucji 1905 r. (nr 7).
199. Śladami łódzkiej secesji (nr 7).
202. Rzemiosło i handel po łódzku (nr 7).
204. Czas wolny – bale, tańce, sport (nr 7).
206. Przemysłowa ziemia obiecana (nr 7).
208. Batalia o polskie szkoły (nr 7).
209. Kultura w łódzkim wydaniu (nr 7).
212. Panorama łódzkich gazet (nr 7).
213. Kamienice, pałace i… chałupy (nr 7).
216. Dziesięć pokojów z kuchnią (nr 7).
217. Inkorporacja nowych terenów (nr 8).
219. Dalsza walka Łodzi z Moskwą (nr 8).
221. W kierunku nowoczesności (nr 8).
224. Potencjał łódzkiego przemysłu (nr 8).
227. Wielki handel, wielki pieniądz (nr 8).
228. Ostatni rok pokoju – 1913/14 (nr 8).
230. W przededniu wybuchu wojny (nr 8).
233. Polityka niemiecka w Łodzi (nr 8).
236. Życie w okupowanym mieście (nr 8).
238. Grabież łódzkiego przemysłu (nr 8).
240. Ruina i zapaść finansowa (nr 8).
241. Wybory do rady miejskiej (nr 8).
244. W stronę niepodległości… (nr 8).
247. Na szlaku niepodległości… (nr 9).
248. Odrodzony łódzki samorząd (nr 9).
251. Ważna lekcja do odrobienia (nr 9).
253. Straty w potencjale przemysłu (nr 9).
256. Wojna polsko-bolszewicka (nr 9).
259. Architektura i łódzkie budownictwo w okresie międzywojennym (nr 9).
260. Miasto wielu kultur i religii (nr 9).
261. Łódzkie instytucje kultury (nr 9).
265. Ciężkie warunki życia łodzian (nr 9).
267. Czas na inwestycje komunalne (nr 9).
269. Przegląd łódzkiej prasy (nr 9).
273. Wybuch wojny – wrzesień 1939 (nr 10).
274. Okupacja niemiecka w Łodzi (nr 10).
279. Ruch oporu i represje w mieście (nr 10).
282. Życie w mieście Litzmannstadt (nr 10).
284. Sytuacja łódzkich Żydów (nr 10).
287. Litzmannstadt Getto (1940-44) (nr 10).
291. Czarny scenariusz zagłady (nr 10).
294. Wyzwolenie Łodzi – 19.I.1945 r. (nr 10).
295. Powojenny pejzaż Łodzi (nr 11).
297. Nowa władza, nowy porządek (nr 11).
299. Opór wobec władzy i represje (nr 11).
301. Kurs Łodzi na naukę i kulturę (nr 11).
305. Życie religijne miasta (nr 11).
306. Rozwój Łodzi w latach 1945-56 (nr 11).
309. Tylko centralne planowanie (nr 11).
310. Czasy Gomułki (1956-1970) (nr 11).
314. Epoka „gierkowska” – lata 70. (nr 11).
316. Wielkie budowaniew Łodzi (nr 11).
320. Marsz ku solidarności – 1980 r. (nr 11).
321. Protesty w trudnych czasach (nr 12).
322. Solidarność, chodźcie z nami (nr 12).
324. Strajki studentów łódzkich ‘ 81 (nr 12).
326. Mroki stanu wojennego (nr 12).
328. Koniec budowlanej fali lat 70. (nr 12).
330. Wizyta papieża Jana Pawła II (nr 12).
332. Miasto szuka nowych terenów (nr 12).
333. Polityczny przełom lat 90. (nr 12).
335. Czas trudnej transformacji (nr 12).
337. Druga kadencja Rady Miejskiej (nr 12).
339. Ciężki upadek branży lekkiej (nr 12).
341. Łódź na przełomie XX i XXI w. (nr 12).

Notka informacyjna

 • Tytuł. Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi.
 • Wydawca. Urząd Miasta Łodzi (Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw – nr: 1-8; Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej – nr: 9-12).
 • Redaktor naczelny. Arkadiusz Grzegorczyk (nr: 1-12).
 • Redaktor wydania, Andrzej Janecki (nr: 9-10).
 • Miejsce wydania. Łódź (nr: 1-12).
 • Rok wydania. 2008-2015.
 • Nr wydania (zeszyty). 1-12.
 • Adres wydawcy. Łódź, ul. Piotrkowska 104 (nr: 1-12).
 • Koncepcja. Arkadiusz Grzegorczyk (nr: 1-12).
 • Opracowanie. Arkadiusz Grzegorczyk (nr: 1-12).
 • Projekt graficzny. Paweł Kawiński (nr: 1-12).
 • Zdjęcia. Archiwum Urzędu Miasta Łodzi (nr: 1-12), Paweł Kawiński (nr: 1-11), Hanna Zubrzycka-Kolińska (nr: 1-11), Marta Zubrzycka (nr: 9), Archiwum Państwowe w Łodzi (nr: 11-12), Andrzej Janecki (nr: 11), Paweł Kawiński (nr: 11-12), Archiwum NSZZ “Solidarność” Ziemia Łódzka (nr 12), Biuro Rady Miejskiej w Łodzi (nr: 12), Kuria Łódzka (nr: 12)..
 • Skład. Paweł Kawiński (nr: 1-12).
 • Druk. WIST (nr: 1-12).
 • Oprawa. WIST (nr: 1-12).
 • Język. polski (nr: 1-12).
 • Ilość stron. 34 (nr: 1-3, 5-8), 33 (nr: 4), 30 (nr: 9, 11), 26 (nr: 10).
 • Nakład. brak danych (nr: 1), 6 000 egz. (nr: 2-10), 5 000 egz. (nr: 11), 3 000 egz. (nr: 12).
 • Typ. encyklopedia, suplement historyczny miesięcznika “Piotrkowska 104”.
 • Dostępność (PDF). Oficjalna strona Łódź.pl, zakładka: Wydawnictwa o Łodzi (patrz: na końcu tej strony polecane strony www).
 • Publikacja książkowa. 2015.

Więcej na www

 • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi do pobrania w formacie PDF – uml.lodz.pl [dostęp na dzień ].
 • WYDAWNICTWA O ŁODZI – uml.lodz.pl [dostęp na dzień 23.02.2024].
 • Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi – pl.wikipedia.org [dostęp na dzień 23.02.2024].

Views: 17