Hotel Hamburski Łódź Piotrkowska

Hotel Hamburski istniejący w Łodzi przy ul. Piotrkowska 275 (nr hip), współcześnie nieistniejący. Z działalnością hotelarską powiązane były Kawiarnia i Restauracja przy Hotelu Hamburskim. Działalność hotelarska trwała m. in. w latach 1888-1893. 1, 2

Z prasy.

Hotel Hamburski 1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.
Hotel Hamburski 1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 6