Drukarnia Józefa Glanza (Glansa) Łódź Nowy Rynek

Drukarnia Józefa Glanza (Glansa) – mieściła się w Łodzi róg Nowy Rynek a ul. Konstantynowska, działając m. in. w latach 1888-1893. 1, 2

Z prasy łódzkiej.

Drukarnia Józefa Glanza - Kalendarz łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.
Drukarnia Józefa Glanza – Kalendarz łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Kalendarz łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎