Aleja Rodziny Poznańskich w Łodzi

Aleja Rodziny Poznańskich została w nazwie swej powołana Uchwałą nr XL/1063/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Poznańskich. Uchwałę ogłoszono w dniu 01 lutego 2017 roku, a w życie weszła w dniu 16 lutego 2017 roku.

Z treści Uchwały czytamy m.in. z §1:

Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na częściach działek i numerach ewidencyjnych: 281/10, 281/9, 283/26, 284/9, 285, 286/2, 287/7, 288/2, 288/4, 289/4, 290/4, 291/3, 293/37, 293/67, 293/48, 293/51, 293/55, 293/57, 293/60, 293/62, 304/2, 304/15, 304/16, 308/11 i 308/15 oraz działkach o numerach ewidencyjnych: 281/8, 282/8, 284/10, 293/64 i 308/47, w obrębie S-2, biegnącej w kierunku zachodnim od ulicy Jana Kilińskiego do projektowanej alei Scheiblerów, nadaje się nazwę: aleja Rodziny Poznańskich. 1

Źródło.

  1. Uchwała nr XL/1063/17 w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Poznańskich Rady Miejskiej Łodzi, Publikacja: Dz. Urz. Województwa łódzkiego z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 646. ↩︎

Views: 7