Aleja Rodziny Grohmanów w Łodzi

Aleja Rodziny Grohmanów została w nazwie swej powołana Uchwałą nr XL/1064/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Grohmanów. Uchwałę ogłoszono w dniu 01 lutego 2017 roku, a w życie weszła w dniu 16 lutego 2017 roku.

Z treści Uchwały czytamy m.in. z §1:

Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej na częściach działek i numerach ewidencyjnych: 2/19, 162/4, 162/11, 162/13 i 231/16, w obrębie W-24 oraz działkach o numerach ewidencyjnych: 283/28, 283/39, 283/41 i 334/15, w obrębie S-2, biegnącej w kierunku wschodnim od projektowanej alei Scheiblerów do ulicy Wierzbowej, nadaje się nazwę: aleja Rodziny Grohmanów. 1

Źródło.

  1. Uchwała nr XL/1064/17 w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Grohmanów Rady Miejskiej Łodzi, Publikacja: Dz. Urz. Województwa łódzkiego z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 646. ↩︎

Views: 6