Zbiorowy grób żołnierzy poległych w 1939 na Cmentarzu Kurczaki 81-85

Zbiorowy grób żołnierzy poległych w roku 1939 roku mieści się przy głównej alei Cmentarza Rzymsko-Katolickiego św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81/85 w Łodzi.

W części środkowej grobu w jego głębi znajduje się krzyż, po którego stronie lewej są trzy a po prawej dwie tablice na których widnieją treści 46 poległych w 1939 roku żołnierzy (od września do grudnia podanego roku), i każda z nich podaje wrześniowych bohaterów z imienia i nazwiska wraz ze stopniem wojskowym, datą urodzenia i śmierci.

Zbiorowy grob zolnierzy 1939 tablice 1 5
Zbiorowy grób żołnierzy 1939 tablice 1-5. Foto: Krzysztof Sadłowski 28.12.2022

Napisy na krzyżu

napis pionowy: “BRATNIA MOGIŁA”
napis poziomy: “CMENTARZ 1939 WOJENNY”.

Napisy na tablicy 1

szer. Józef Chojnacki
strz. Stanisław Gorzelańczyk
strz. Stanisław Konwiński
szer. E. Koślawski
strz. Erwin Kzłowski
por. Jerzy Kulik
strz. Józef Rojek
szer. Piotr Trusz
Zygmunt Misztela
Zygmunt Wegliński

Napisy na tablicy 2

Na tablicy zamieszczono imiennie 12-stu żołnierzy, w stanie obecnym niestety z nieczytelnym stopniem, nazwiskiem oraz w części imieniem. Przy każdym nazwisku podano datę śmierci oraz ile lat przeżył. Część imion jest czytelna i można podać żołnierzy jedynie o imieniu patrząc od góry, i tak np. Jan, Stanisław, Klemens, Bolesław, Ryszard, Józef.

Napisy na tablicy 3

szer. Bronisław Bocian
por. Bronisław Nurda
strz. Franciszek Chojnacki
strz. Leon Cieślakowski
szer. Henryk Czekalski
strz. Piotr Frusz
szer. Franciszek Giziński
strz. Stanisław Gorzelańczyk
kpr. Franciszek Hebel
strz. Franciszek Kidon
szer. Franciszek Kiron

Napisy na tablicy 4

szer. Stanisław Konszewski
strz. Jerzy Kubik
strz. Mieczysław Łancowski
strz. Stanisław Markiewicz
strz. Ludwik Nowaczyk
szer. Stanisław Prus
szer. Jan Skupiński
strz. Bronisław Witkowski
szer. Tadeusz Wolniewicz
Mieczysław Smoliński

Napisy na tablicy 5

Ś. P. Kukuła Jan Kazimierz poległ 15.IX.1939
Ś. P. Kukuła Leopold zmarł w niewoli niemieckiej 15.X.1939
Ś. P. Kukuła Piotr Aleksander uczestnik Bitwy nad Bzurą, zmarł w czterdziestą rocznicę wybuchu II Wojny Świtowej

Notka informacyjna

Nazwa miejsca pamięci: Zbiorowy grób żołnierzy poległych w 1933.
Miejsce: Cmentarz Katolicki pw. św. Wojciecha.
Adres: Łódź ul. Kurczaki 81/85.
Liczba żołnierzy: 46 wg imiennej listy umieszczonej na 5 tablicach.

Zbiorowy grob zolnierzy poleglych 1939 Kurczaki 81 85 mapa
Zbiorowy grób żołnierzy poległych 1939 Kurczaki 81-85 mapa. Autor: Krzysztof Sadłowski.

Views: 6