Wspomnienia z roku 1863-1864 pamiętnik wyd. 1900

Wspomnienia z roku 1863-1864 wydana w języku polskim w 1900 roku przez Spółkę Wydawniczą Polską, twórcy Jana Nałęcza Rostworowskiego (1838-1898).

Cytat-Przedmowa.

Autor Wspomnień z 1863 i 1864 roku, ś. p. Jan, herbu Nałęcz, Rostworowski urodził się w roku 1838 w Kłoczowie w podlaskiem, z ojca Juliana i matki Izabeli z Orsettich. Pierwsze nauki odbył z odznaczeniem w Lublinie, następnie ukończył studya rolnicze w Grignon we Francyi. Po powrocie do kraju miał zamiar osiąść na roli, powstanie jednak zwróciło siłą rzeczy młodego Jana na inne pole. Te chwile z jego życia objął on w swoim pamiętniku, kreślonym z tą szczerością i prostotą, jakie go stale cechowały. Nieugiętych przekonań, daleki jednak od fanatyzmu i nienawiści, szedł Rostworowski do powstania, jak większa część ówczesnej młodzieży, bez wiary w to, na co się porywano, a z tą niemal rozpędową siłą rozpaczy, z jaką się rzuca człowiek w ogień za ukochaną ginącą istotą, i niósł swej ojczyźnie w ofierze, na co go stać było.

Wspomnienia z roku 1863 i 1864, wyd. 1900, str. 5.

Bitwy i spotkania wymienione w tym pamiętniku.

Rozsypka pod Dubowem.
Spotkanie pod Parczewem.
Spotkanie pod Wyrykami.
Napad na Domaczew.
Bitwa pod Sajówką.
Bitwa pod Kaniowolą.
Bitwa pod Żyrzynem.
Spotkanie pod Zezulinem.
Spotkanie pod Garbowem.
Podjazd do Lublina.
Podjazd do Wytyczna.
Podjazd do Włodawy (pierwszy).
Podjazd do Włodawy (drugi).
Bitwa pod Rososzem.
Bitwa pod Kolanem.
Spotkanie pod Rutką.
Bitwa pod Malinówką.
Wycieczka nocna pod Rudą.
Spotkanie w Andrzejowie.
Starcie z jazdą pod Zienkami.
Napad w Hucie Krzeszowskiej.
Napad na Momoty.
Spotkanie pod Żółkiewką.
Spotkanie pod Starościnem.
Spotkanie pod Mochowem.
Napad w Majdanie.
Napad w Sernikach.
Spotkanie pod Dolhyczowem.

Wspomnienia z roku 1863 i 1864, wyd. 1900, str. 107.

Powiązania z publikacją.

Do treści publikacji nawiązuje Adam Sikorski autor programu Było, nie minęło-kronika Zwiadowców Historii w odcinku 329 pt. Milanówka. Nieuchwytna bitwa (prod. 2023; emisja premierowa w TVP Historia 02.04.2024).

Notka informacyjna.

Tytuł. Wspomnienia z roku 1863 i 1864.
Twórca. Jan Nałęcz Rostworowski (1838-1898).
Wydawca. Spółka Wydawnicza Polska.
Miejsce wydania. Kraków.
Data wydania. 1900.
Druk. Drukarnia Czas pod zarządem Józefa Łakocińskiego.
Język. Polski.
Ilość stron. 107
Typ zasobu. Książka, pamiętnik.
Prawa. Domena publiczna.
Prawa dostępu. Dla wszystkich bez ograniczeń.
Digitalizacja. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
Lokalizacja oryginału. Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Udostępnienie. Muzeum Niepodległości w Warszawie. 1

Galeria.

Wspomnienia z roku 1863 i 1864 - strona tytułowa. Zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Wspomnienia z roku 1863 i 1864 – strona tytułowa. Zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Źródło.

  1. mbc Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa-mbc.cyfrowemazowsze.pl [dostępność na dzień 02.04.2024]. ↩︎

Views: 9