Stecker Juliusz malarz

Stecker Juliusz malarz portretowy i historyczny z Łodzią związany np. w 08.1864.

W sierpniu 1864 roku przebywając w m. Łodzi zamieszkał w Hotelu Engla, oferując usługi malarskie, jako portrety olejne z uderzającym podobieństwem, przyjmując do wykonania święte obrazy, i to wszystko po cenach umiarkowanych. 1

Z prasy łódzkiej.

Stecker Juliusz malarz ogłoszenie prasowe - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864.08.02, Nr 73. Zbiory WBP w Łodzi.
Stecker Juliusz malarz ogłoszenie prasowe – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864.08.02, Nr 73. Zbiory WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 02.08.1864 nr 73. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Tytuły powiązane z treścią.