Sikawa rejon Widzewa Łodzi

Sikawa – rejon miasta w północno-wschodniej części Łodzi, na obszarze dzielnicy Widzew, włączony do Łodzi 20 grudnia 1945.

Sikawa wchodzi w skład osiedli administracyjnych: Stoki-Sikawa-Podgórze (wschodnia część) i Dolina Łódki (zachodnia część). Z kolei stworzony w 2005 łódzki System Informacji Miejskiej uznaje Sikawę za samodzielne osiedle. 1

Co tu było dawniej

  • Karczma na Sikawie (okres przybliżony 1867).

Z prasy łódzkiej

1864

  • W dniu 08.07.1864 roku odbyła w folwarku Sikawa odbyła się sprzedaż w publicznej licytacji inwentarza żywego i martwego, sprzętu i mebli domowych. 2

Źródło

  1. Sikawa – pl.wikipedia.org [dostępność na dzień 17.03.2024]. ↩︎
  2. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 05.07.1864 nr 61. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 5