Rokicie wieś osiedle m. Łodzi

Rokicie – dawna wieś należąca do ekonomii pabianickiej, stanowiącej do 1793 roku własność kanoników kapituły krakowskiej.

Obecnie osiedle administracyjne, będące jednostką pomocniczą gminy nr 28. Zajmuje obszar w południowo-zachodniej części Łodzi, w dawnej dzielnicy Łódź Górna, zamieszkiwane przez 17 865 osób. 1

Z prasy Łódzkiej

Wydarzenia Folwark Rokicie

  • “Stosownie do powyższego ogłoszenia, podajemy do wiadomości że: w Rokiciu, folwark składający się z czterech gospodarstw obszaru 7 włok wielkiej miary, jest do nabycia, a mianowicie: U Henryka Losch 2 gospodarstwa; U Ksawerego Losch jedno gospodarstwo za 1.5 włoki gruntu. U Karola Maszyckiego jedno gospodarstwo z 3-ma włókami gruntu.” 2

Notka informacyjna

Nazwa. Rokicie.
Lokalizacja. Łódź Polesie.
Powiązania.

  1. Wieś Rokicie.
  2. Folwark Rokicie.
  3. Osiedle Rokicie.

Źródło

  1. Rokicie – pl.wikipedia.org [dostępność na dzień 17.03.2024]. ↩︎
  2. Folwark Rokicie i sprzedaż 4 gospodarstw – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 24.02.1864 nr 16 – Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 12