Przewodniczący Komisarze m. Łodzi 1914-1936

Przewodniczący Komisarze m. Łodzi pełniący urząd w latach 1914-1936 (XX w.).

Lista

  • Alfred Biedermann [1914] /1.
  • Alfred Biedermann [1914] /2.
  • bp Kazimierz Tomczak [1939] /2.
  • Alfred Biedermann [1914] /3.
  • Antoni Staromirski [1914-1915] /3.
  • Wacław Maksymilian Józef Wojewódzki [1927] /4.
  • Wacław Maksymilian Józef Wojewódzki [1935-1936] /5.

Oznaczenie.
/1. Przewodniczący Rady Czternastu.
/2. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego
/3. Przewodniczący Głównego Komitetu Obywatelskiego.
/4. Wiceprezydent pełniący obowiązki prezydenta Łodzi.
/5. Komisarz Rządowy miasta Łodzi.

Views: 5